Spotkanie nt. Europejskiego Roku Dziedzictwa

Rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage/EYCH). Z tej okazji na terenie całej Europy odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia informujące, kulturalne, edukacyjne oraz zwiększające społeczną świadomość. Oficjalna ceremonia rozpoczęcia obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego obędzie się w dniach 7 – 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie podczas Euopejskiego Forum Kultury, w którym weźmie udział także prezeska Fundacji ARTeria Anna Ochmann.

Spotkanie dotyczące planów włączenia się przez ARTerię w obchody EYCH odbyło się 7 listopada 2017 r.

Europejskie Dziedzictwo Kulturowe silnie współtworzy zbiorową pamięć i tożsamość Europejczyków. Bogata różnorodność państw, regionów, społeczności lokalnych w Europie stanowi o wymianie kulturowej, łącząc ludzi w każdym wieku, pochodzących z różnych środowisk i kultur. Na poziomie regionalnym dziedzictwo kulturowe sprzyja utrzymywaniu spójności lokalnej społeczności, integrując mieszkańców poprzez rewitalizację zaniedbanych obszarów, poprzez wzbudzanie potrzeby pracy i chęci podtrzymywania wspólnoty. Europejskie dziedzictwo kulturowe pozwala także wyjść poza obszar danego państwa czy regionu. Podróżując po Europie ludzie mają szansę poznania innej kultury, historii oraz dziedzictwa danego obszaru.

Dziedzictwo kulturowe ma nie tylko niezwykle dużą wartość w wymiarze integracji społecznej i międzykulturowej, lecz również bezpośrednio przyczynia się do tworzenia miejsc pracy stanowiąc ważną gałąź gospodarki i istotną część przemysłu turystycznego. Ponad 300 000 osób zatrudnionych jest w europejskim sektorze dziedzictwa kulturowego, a prawie 7,8 mln miejsc pracy jest pośrednio związanych z tym obszarem.

Więcej o EYCH tutaj.