Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu Learn2Create

W ramach realizacji projektu Learn2Create 14 lipca 2020 r. zorganizowaliśmy spotkanie z artystami i edukatorami związanymi z nauczaniem zawodów artystycznych. Celem spotkania było zaprezentowanie wyników naszej dotychczasowej pracy nad programem nauczania opartym na nauce poprzez pracę (work-based learning) w sektorze kultury i kreatywnym oraz zebranie opinii osób spoza konsorcjum projektowego. Wenancjusz Ochmann, który poprowadził spotkanie, zaprezentował założenia i zakres 6 opracowywanych modułów, a po inspirującej dyskusji uczestnicy wypełnili specjalnie przygotowaną ankietę on-line.

W ramach projektu trwają obecnie prace nad programem nauczania przeznaczonym dla nauczycieli i szkoleniowców zajmujących się edukacją zawodową w sektorze kultury i kreatywnym. Bazujemy na wnioskach z koncepcji metodologicznej, w ramach której zdefiniowano pożądane kompetencje oraz potrzeby szkoleniowe. Materiały szkoleniowe oraz narzędzia są specjalnie opracowywane i mają na celu rozwijanie skutecznej ‘nauki w miejscu pracy’ (WBL) w przemysłach kultury i kreatywnych.

Więcej o projekcie tutaj

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.