Spotkanie grupy sterującej projektu Global FemART

W związku z pandemią COVID-19 trzecie spotkanie grupy sterującej projektu Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” zostało zorganizowane, zamiast w Walencji, w formie konferencji online w dniu 2 kwietnia 2020 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. W pierwszej części spotkania zostały omówione kwestie związane z bieżącym zarządzaniem projektem, złożonym raportem z postępu, a także potencjalnym wpływem pandemii na rezultaty oraz harmonogram realizacji projektu. Następnie reprezentanci INOVA, lidera projektu oraz lidera rezultatu drugiego (IO2) omówili stopień realizacji sesji Artists Circle i raportów narodowych odnosząc się także do raportów krajowych. W kolejnym punkcie omówiono rozwój platformy, materiałów i narzędzi edukacyjnych, a także kwestie testów platformy (w języku angielskim oraz w językach narodowych partnerów). Ważnym punktem dyskusji była także kwestia zaplanowanego w drugiej połowie roku tygodnia szkoleniowego w Materze. FyG, jako partner odpowiedzialny za ewaluację, przedstawił wyniki dotychczasowych działań monitorujących, a Materahub omówiła kwestie związane z upowszechnianiem, w tym zaplanowany w czerwcu newsletter. ARTeria zaprezentowała  krótko wstępne założenia rezultatu czwartego (IO4) – Global FemArt – the women that drive the creative industries.

„Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”, to projekt którego celem jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez stworzenie kompleksowego programu łączącego szkolenia (online) z mentoringiem. Program umożliwia artystkom i twórczyniom pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes, a także wzmacnia ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. Pracujemy także nad wsparciem rozwoju kreatywnych biznesów w kontekście ich internacjonalizacji oraz udziału w zglobalizowanym rynku zgodnie ze strategią „UE 2020” na rzecz wzrostu i zatrudnienia, która ma na celu zbudowanie sektora kulturalnego zdolnego do coraz większego udziału w zatrudnieniu w całej Europie. Jednym z ważniejszych rezultatów projektu jest także praca nad zwiększaniem świadomości decydentów dotyczących istniejących nierówności płci w sektorze kultury i kreatywnym. Projekt, realizowany z partnerami z Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Włoch)  jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.