Spotkania mentoringowe dla artystów w ramach Talent Matching Europe

W ramach międzynarodowego projektu Talent Matching Europe, współfinansowanego z programu Erasmus+, realizowaliśmy cykl spotkań metoringowych dla artystów i reprezentantów sektora kreatywnego.

Sesje mentoringowe to przede wszystkim uczenie się poprzez dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. Otwieranie szerszego pojmowania „oczywistych” sytuacji zawodowych. Osoba prowadząca – coach, „aktywator” – poprzez formułowanie czasami nieoczywistych pytań, aktywizuje uczestników do nowego, świeżego spojrzenia na stare problemy i sytuacje. Aktywizuje do wykorzystywania swoich pokładów kreatywności nie tylko do działań artystycznych ale również biznesowych i tych związanych z pracą. Równocześnie „aktywator” będący doświadczonym przedsiębiorcą w sektorze kultury i kreatywnym przekazuje konkretną wiedzę oraz przedstawia case study w tej dziedzinie. Grupa, poprzez pewną wspólnotę pojmowania życia i pracy („jesteśmy artystami” oraz zbieżność doświadczeń, przy jednocześnie ogromnej różnorodności osobowościowej) wspiera się nawzajem pod okiem „aktywatora” w formułowaniu realnych rekomendacji i rozwiązań problemów w ich życiu artystyczno-zawodowym. Pobudza swoje pokłady przedsiębiorczości i nabywa realnych umiejętności biznesowych.

Sesje mentoringowe, w ramach projektu, odbywały się cyklicznie od maja do września 2017 r., prowadził je Wenancjusz Ochmann. Spotkanie inaugurujące odbyło się 6 maja 2017 r. w KURORCIE QULTURY GAJOWA 9.

Talent Matching Europe to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu: Collage Arts oraz RINOVA (Wielka Brytania), Mulab (Włochy), Prostor Plus (Chorwacja), CEPS Projectes Socials (Hiszpania), EASP – Youth Association for Social Action, Education and Prevention (Macedonia) oraz z Polski – Fundacja ARTeria koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy. Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy w przemysłach kultury i kreatywnych, ocenę potrzeb szkoleniowych pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach, wypracowanie nowych programów kształcenia.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.