Spotkaj się z posłami i europosłami! Ostatnia debata w ramach projektu.

Powoli zbliżamy się do końca realizacji projektu „Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność” współfinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jednym z elementów naszych działań są debaty przybliżające mieszkańcom Śląska zasady działania jednostek samorządu terytorialnego, a także kompetencje i role poszczególnych organów władzy. Dotychczas zrealizowaliśmy cztery debaty: pierwszą dedykowaną władzy uchwałodawczej w gminie (z udziałem wiceprezydenta i radnych Rudy Śląskiej), drugą dedykowaną władzy wykonawczej (na poziomie powiatu i gminy, z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Gliwice i gliwickiego starostwa powiatowego), trzecią – dedykowaną współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (z udziałem wiceprezydent Rudy Śląskiej, pełnomocnika ds. ngo oraz przedstawicieli III sektora), wreszcie czwartą dotyczącą kompetencji urzędów: marszałkowskiego i wojewódzkiego, także w kontekście współpracy tych podmiotów z przedstawicielami władzy wykonawczej na szczeblu gminy/powiatu (z udziałem przedstawicieli wszystkich tych urzędów). Ostatnia zaplanowana w ramach projektu debata dotyczyć będzie działalności, kompetencji i roli posłów oraz europosłów.

Spotkanie z posłami na Sejm RP oraz do Parlamentu Europejskiego odbędzie się 24 czerwca 2013 r. o godzinie 10.00 w auli Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej (ul. Niedurnego 36).

Program spotkania, tradycyjnie już, przewiduje przedstawienie krótkiego wprowadzenia na temat kompetencji posłów i europosłów, a następnie przedstawiciel Fundacji ARTeria wspólnie z Izabelą Piotrowską-Grosse (dziennikarką Telewizji SFERA) poprowadzi dyskusję.

W trakcie debaty odbędzie się także wręczenie nagród w konkursach realizowanych w ramach projektu. Zapraszamy, od 1 czerwca 2013 r. od godz. 8.00 do 16 czerwca do godz. 16.00, do głosowania poprzez specjalny formularz aktywny w tym czasie na stroniewww.informatorobywatelski.orgna najlepsze materiały prasowe i telewizyjne powstałe w ramach projektu. Wśród uczestników głosowania rozlosowane zostaną 3 tablety o wartości około 950 zł. brutto, a zwycięzcy odbiorą nagrody z rąk naszych gości. Udział w konkursie można wziąć także w trakcie ostatniej debaty – szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.informatorobywatelski.org w zakładce „o projekcie”.
Partnerem medialnym projektu jest lokalna Telewizja SFERA, całość spotkania będzie rejestrowana, a relacja telewizyjna z debaty wyemitowana zostanie na stronie internetowej projektu www.informatorobywatelski.org oraz na antenie Telewizji SFERA.
Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatniej debacie oraz w głosowaniu!