Linking Research and Innovation on Waterfront through Technology for Excellence of Resilience” (akronim: SOSclimatewaterfronts) to projekt, który ma na celu wypracowanie strategii doskonalenia badań naukowych i innowacji w celu stworzenia narzędzi dla utrzymania wysokiej jakości obszarów nadwodnych w obliczu zmian klimatycznych. Partnerem projektu jest River//Cities Platform, międzynarodowa sieć, której Fundacja ARTeria jest członkiem, a przedstawiciele fundacji są zaangażowani w jego realizację (Anna Ochmann jest jednym z ‘main resercher” w projekcie). W ramach działań projektowych, wspólnie z naukowcami, architektami, urbanistami, przedstawicielami urzędów miasta i organizacji społecznych, ekspertami oraz studentami pracujemy nad rozwiązaniami dotyczącymi rozwiązań urbanistycznych i wyzwań architektonicznych, społecznych oraz kulturowych wynikających ze zmian klimatycznych. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Marie Skłodowska-Curie Actions, Horyzont 2020.