Słownik Terminów Zarządzania Kulturą

W Krakowie, w dniach 23-25 września 2009 roku, odbędzie się Kongres Kultury Polskiej. Podczas tego spotkania twórców, naukowców i animatorów, w toku dyskusji o wyzwaniach, aspektach funkcjonowania, szansach i zagrożeniach, ma zostać zdiagnozowany stan polskiej kultury oraz wskazane propozycje zmian i kierunki jej rozwoju. Kongres ma mieć wymiar praktyczny, a punktem wyjścia do debaty będzie „Raport o stanie polskiej kultury” przygotowywany obecnie przez MKiDN, podsumowujący ostatnie 20 lat funkcjonowania instytucji i środowisk artystycznych w Polsce. 

Do Rady Programowej Kongresu pod przewodnictwem prof. Piotra Sztompki zostali zaproszeni między innymi: Kardynał Stanisław Dziwisz, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, Krzysztof Warlikowski, Krzysztof Penderecki, Antoni Wit czy Anda Rottenberg.
Kongres Kultury to nie tylko trzydniowe spotkanie w Krakowie, to liczne imprezy towarzyszące obradom, a także serwis internetowy www.kongreskultury.pl obejmujący m.in. prezentację dorobku artystycznego w Polsce w ciągu ostatnich dwóch dekad, wywiady z praktykami sektora czy Słownik Terminów Zarządzania Kulturą (w zakresie aspektów prawnych) poszerzony o autorskie komentarze menedżerów kultury. Najważniejszymi elemenatmi serwisu są:  forum dyskusyjne e-kongres oraz kongres wirtualny, umożliwiający relację na żywo z obrad w Krakowie. Serwis jest przede wszystkim kierowany do pracowników sektora kultury, organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowisk biznesowych, a także twórców i artystów. Projekt graficzny serwisu oraz logo Kongresu przygotował Leon Tarasewicz.
Słownik Terminów Zarządzania Kulturą obejmując szereg aspektów związanych z tą dziedziną będzie przydatnym narzędziem dla wielu pracowników sektora. Pierwsze opracowane hasła dotyczą prawnych aspektów zarządzania kulturą i obejmują następujące zagadnienia przygotowane przez zaproszonych do współpracy specjalistów. Jednym z nich jest prezes Fundacji ARTeria – Anna Ochmann, która przygotowała zagadnienia z zakresu organizacji imprez masowych. Pozostałe hasła to:
1. prawo organizacji pozarządowych – dr Magdalena Arczewska;
2. ochrona zabytków i dóbr kultury – dr Zbigniew Beiersdorf;
3. ustrojowe aspekty prawa kultury – dr Joanna Hołda;
4. prawo autorskie – prof. dr hab. Andrzej Matlak;
5. prawo zamówień publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne – Monika Maziarka;
6. obrót dobrami kultury – Anna Skaldawska;
7. prawo Unii Europejskiej – Izabela Skomerska.
Zapraszamy do korzystania ze strony Kongresu Kultury.