Skuteczne upowszechnianie, czyli jak w sposób efektywny pokazać rezultaty online – udział w webinarium

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w webinarium „Skuteczne upowszechnianie, czyli jak w sposób efektywny pokazać rezultaty on – line” zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+. Webinarium odbyło się 20 maja 2020 r. i dotyczyło możliwości wykorzystania cyfrowych zasobów oraz nowych praktyk w komunikacji i uczeniu się, a przede wszystkim lepszego zrozumienia i umiejętności wyboru odpowiednich, skutecznych narzędzi do komunikowania swoich działań on – line (także w kontekście efektywnego wykorzystania i zwiększenia trwałości rezultatów projektów). Uczestnicy poznali zasady analizowania danych w mediach społecznościowych, mieli także możliwość zapoznania się z zasadami doboru odpowiednich narzędzi komunikacyjnych w sieci oraz sposobów angażowania odbiorców.

Webinarium poprowadził Kamil Śliwowski, trener i animator, specjalizujący się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w kontekście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności. Jest współautorem raportów o otwartych zasobach edukacyjnych i stanie edukacji cyfrowej w Polsce dla UNESCO, Centrum Cyfrowego, Ośrodka Rozwoju Edukacji, a także jest autorem newslettera o nowych technologiach i otwartych zasobach edukacyjnych na www.otwartezasoby.pl. Jest także dyrektorem programu edukacyjnego Centralnego Domu Technologii oraz ekspertem Fundacji Szkoła z Klasą.