Seminarium „Kultura na rzecz lokalnego rozwoju” oraz konsultacje społeczne programu DOM KULTURY+

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w seminarium „Kultura na rzecz lokalnego rozwoju”, które zostało zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury w dniach 18 – 19 maja 2009 r. w pałacu w Radziejowicach. Wzięli w nim udział zarówno konsultanci z zakresu finansowania projektów kulturalnych posiadajacych aktualny certyfikat, trenerzy regionalni NCK, a także pracownicy sektora kultury.

Seminarium miało na celu uzupełnienie wiedzy uczestników z zakresu finansowania projektów kulturalnych, nawiązanie współpracy oraz wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy Konsultantami a Trenerami. Zajęcia prowadzili: Jacek Królikowski (Program Rozwoju Bibliotek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) oraz Dorota Stronkowska (program „Działaj lokalnie”, Akademia Rozwoju Filantropii).
Ważnym aspektem spotkania były: prezentacja oraz konsultacje społeczne dotyczące nowego programu Ministra Kultury DOM KULTURY+, które prowadziła Martyna Woropińska (Pełnomocnik ds. programu Dom Kultury+, Narodowe Centrum Kultury). Uczestnicy przeprowadzili analizę strategiczną tego programu poprzez analizę SWOT, zgłaszali też swoje uwagi i pomysły dotyczące jego realizacji.