Schemat organizacyjny Fundacji ARTeria

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem Fundacji ARTeria, licznymi już realizowanymi i planowanymi projektami, a przede wszystkim ich dużą różnorodnością Zarząd Fundacji zdecydował o wprowadzeniu schematu organizacyjnego ułatwiającego realizację statutowych działań organizacji.

Od 11 stycznia 2010 r. projekty Fundacji ARTeria będą realizowane w ramach trzech działów:
1. ART&NET – realizującego wszelkie projekty artystyczne oraz działania związane z rozwojem i aktywnością sieci organizacji pozarządowych działających w sferze kultury;
2. ARTeriodziedzictwo – obejmującego wszelkie działania związane z dziedzictwem kulturowym, między innymi współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa w woj. śląskim;
3. ARTeriopublikacje – zajmującego się działalnością wydawniczą Fundacji.