Rozwój umiejętności oraz włączenia społecznego przez sztukę (webinarium Erasmus+)

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w webinarium dla wnioskodawców programu Erasmus+ sektor Edukacja Dorosłych KA2 związanym z dodatkowym konkursem, który jest dedykowany rozwojowi umiejętności i włączenia społecznego poprzez sztukę. Webinarium zostało zorganizowane 8 października 2020 r. przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+.

Konkurs został ogłoszony przez Komisję Europejską w odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią COVID-19, która w znaczący sposób wpłynęła zarówno na sektor kultury jak i na trwające i planowane działania w ramach projektów programu Erasmus+.