ROP przy Minister KiDN – II spotkanie

Drugie spotkanie Rady Organizacji Pozarządowych przy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z udziałem Anny Ochmann, prezes Fundacji ARTeria, odbyło się 7 lipca 2015 r. w siedzibie Departamentu Mecenatu Państwa i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W agendzie znalazły się m.in. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie usprawnienia procesu zatwierdzania sprawozdań merytorycznych i finansowych z projektów realizowanych w ramach Programów Ministra KiDN, projektem uchwały w sprawie możliwości uwzględnienia w Programach Ministra KiDN w ramach finansowego wkładu własnego wkładu pracy społecznej – wolontariatu, projektem uchwały w sprawie określenia kryteriów dostępności dla osób niepełnosprawnych w ramach Programów Ministra KiDN oraz projektem uchwały ws. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W trakcie spotkania nastąpił także przegląd zespołów roboczych Rady oraz uzupełnienie ich składów, a wiceprzewodniczący Rady zreferował projekt „Programy dla zmiany – partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym”.

Więcej o działalności Rady tutaj oraz na stronie MKiDN.