Robocze spotkanie partnerów projektu Learn2Create

Robocze spotkanie (online) partnerów projektu „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” odbyło się 10 września 2020 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Omówione zostały najważniejsze działania zaplanowane w drugiej połowie roku, a także kwestie organizacyjne, związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją. Omówiono także kwestie związane z planowanym w październiku-listopadzie 2020 tygodniem szkoleniowym (w Materze) i partnerzy podjęli decyzję, że działanie to zostanie zorganizowane online w związku z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości przewidzenia możliwości fizycznego spotkania także na początku roku 2021.

Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.