Książka „UJAWNIONY” przybliża żołnierską drogę generała brygady Pawła Łaszkiewicza, pseudonim „Rawicz”, uczestnika Kampanii Wrześniowej, żołnierza AK i WiN.

Generał Paweł Łaszkiewicz, „Rawicz” – dla współczesnych – może być wyjątkową inspiracją, dowodem na to, że można i należy niezłomnie walczyć o wyznawane przez siebie ideały i przekonania. Przygotowywane wydawnictwo pokazuje historię żołnierskiej drogi „Rawicza” od czasów jego edukacji (Korpus Kadetów, Szkoła Podchorążych Lotnictwa w Bydgoszczy), poprzez udział w Kampanii Wrześniowej, działalność konspiracyjną w trakcie okupacji niemieckiej, aresztowanie przez Rosjan i wywiezienie do obozu w Riazaniu, ucieczkę z tego obozu i 2000 kilometrów drogi powrotnej do Polski, aż po jego działalność – jako szefa wywiadu i kontrwywiadu oraz Inspektora Inspektoratu WiN Biała Podlaska (do momentu jego ujawnienia i przyjazdu do Zabrza).

Paweł Łaszkiewicz to postać niezwykła w dzisiejszych czasach. Człowiek zdeterminowany, odważny, przekonany o słuszności sprawy, o którą walczy, jednocześnie pełen mądrości i pasji. Człowiek, który walczy swoją niezłomnością, wiedzą, hartem ducha i sprytem, dając swoim życiem dowód wielowymiarowości polskiego patriotyzmu. Takich ludzi jak on, często bezimiennych i „wyrzuconych poza nawias historii”, było niewątpliwie tysiące. Wielu z nich nie może już dziś dać świadectwa tamtych czasów, dlatego tak istotne jest, aby dokumentować ich losy.

Całość publikacji została przygotowana przede wszystkim w oparciu o wspomnienia Pawła Łaszkiewicza – generała „Rawicza” spisywane przeze przez kilka miesięcy 2009 i 2010 roku, a następnie została rozbudowana o materiały pokazujące tło historyczne losów głównego bohatera uzupełniające, przywołane we wspomnieniach, wydarzenia. Fundacji udało się pozyskać bogaty materiał fotograficzny – stanowiący ilustrację wydarzeń przedstawionych w książce – zarówno od rodziny, osób prywatnych, jak i z instytucji publicznych (m.in. z Narodowego Archiwum Cyfrowego, IPN).

Przygotowana przez Fundację ARTeria publikacja ma za zadanie kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego. Nakład książki wyniósł 1000 egz. i w całości jest bezpłatnie dystrybuowany. Realizacja wydawnictwa była możliwa dzięki wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Autorką książki jest Anna Ochmann, wnuczka generała „Rawicza” i prezeska Fundacji ARTeria, a opracowanie graficzne przygotowała Krzysztofa Frankowska.

Osoby zainteresowane otrzymaniem egzemplarza prosiły o kontakt na adres: biuro@fundacja-arteria.org.

Anna Ochamnn „ujawniony”