Publiczna, prywatna, nieformalna, wirtualna – wieloaspektowość edukacji artystycznej

W ramach przygotowań do Kongresu Kultury Polskiej o sytuacji edukacji kulturalnej i artystycznej w Polsce oraz wykorzystaniu potencjału internetu w pracy animatora kultury rozmawiali: Jadwiga Grabowska, Marian Oslislo, Wenancjusz Ochmann, Marek Zieliński i Agnieszka Osman-Tura, a dyskusję poprowadził Stanisław Ruksza. Dyskusja odbyła się 10 lipca 2009 r. w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu (Rynek 26).

Było to już trzecie spotkanie z cyklu „Z wirtualnej w przestrzeń miejską”, tym razem – po Warszawie i Poznaniu – gospodarzem był Bytom, a okazją do spotkania XVI Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej. Konferencja jest renomowaną imprezą o charakterze artystycznym i edukacyjnym organizowaną co roku przez Śląski Teatr Tańca. Wybitni wykładowcy, liczni studenci i sympatycy tańca z całego świata gromadzą się celebrując wspólnie taniec współczesny, różne dyscypliny i formy sztuki, biorą udział w wykładach, zajęciach, projektach twórczych i spektaklach.
Tegoroczna konferencja była okazją do dyskusji o sytuacji edukacji artystycznej i kulturalnej w Polsce, do której zostali zaproszeni: Jadwiga Grabowska (która przedstawi fragmenty Raportu o stanie tańca), prof. Marian Oslislo – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Wenancjusz Ochmann – dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej Veno’s Studio oraz instytucji szkoleniowej Przemysły Qultury w Zabrzu, Marek Zieliński – dyrektor Ars Cameralis Silesiae Superioris oraz Agnieszka Osman-Tura z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego i Śląskiego Teatru Tańca.
Dyskusja odbyła się w ramach Warsztatów menedżerów sztuki XVI Konferencji Tańca Współczesnego.