Przedstawiciele Fundacji na XIII Śląskim Forum MŚP – ekspansja rynkowa śląskich instytucji i firm sektora kultury i rozrywki

Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w XIII Śląskim Forum Malej i Średniej Przedsiębiorczości, które odbyło się 5 listopada 2009 roku w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie.
Temat tegorocznego spotkania to „EKSPANSJA RYNKOWA ŚLĄSKICH INSTYTUCJI I FIRM SEKTORA KULTURY I ROZRYWKI”. Podobnie jak poprzednie edycje dyskusja dotyczyła zagadnień związanych z gospodarką kreatywną w kontekście połączenia kultury i biznesu, klastrów oraz przemysłów kreatywnych. Coraz większy udział właśnie przemysłów kreatywnych (opartych na własności intelektualnej, generowanych przez kulturę i naukę) we wzroście zatrudnienia, eksportu czy produktu krajowego przyczynia się także w kontekście lokalnym do rewitalizacji miast czy poprawy jakości życia. Tegoroczny temat Forum – ekspansja rynkowa śląskich instytucji i firm sektora kultury i rozrywki – był ważnym głosem w dyskusji o roli przemysłów kreatywnych w budowaniu na Śląsku nowej gospodarki. Ciekawą propozycją były cztery równolegle warsztaty poświęconych analizie przykładów  „dobrych praktyk” z miast regionu: Bytomia, Chorzowa, Katowic i Zabrza.