Przedstawiciele Fundacji ARTeria na OPEN DAYS w Brukseli

Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, który odbywała się w dniach od 4 do 7 października w Brukseli. Ta renomowana impreza otrzymała w zeszłym roku tytuł „najlepszego wydarzenia roku 2009″ w kategorii „Spotkania organizacji i instytucji” przyznane przez Międzynarodowe Biuro Miasta Brukseli ds. Turystyki i Kongresów.

Tegoroczne hasło OPEN DAYS: „Europa 2020: Konkurencyjność, współpraca i spójność dla wszystkich regionów” dedykowane było kwestiom polityki spójności po 2013 roku oraz lokalnemu wymiarowi strategii „Europa 2020″. Imprezę tworzyło ponad 130 seminariów, warsztatów, debat i wystaw zorganizowanych we współpracy z 244 regionami i miastami, firmami, bankami, stowarzyszeniami i instytucjami akademickimi z całej Europy. Gośćmi specjalnymi byli między innymi José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji Europejskiej) oraz Danuta Hübner (Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego).

Pełen program imprezy do pobrania tutaj.

W szerokiej gamie seminariów i debat w programie OPEN DAYS znalazł się także szereg akcentów zawiązanych z tematyką różnorodności kulturowej poszczególnych regionów Europy. Te zagadnienia zostały najpełniej przedstawione w ramach „festiwalowej sceny” prezentującej różnorodne formy artystycznego wyrazu: taniec, muzykę, teatr. Sztuki wizualne, szczególnie te współfinansowane z funduszy unijnych, można było podziwiać na szeregu wystaw towarzyszących imprezie. Program „festiwalowej sceny” do pobrania tutaj.
W tegorocznej edycji OPEN DAYS wzięło udział 28 konsorcjów, z których każdy skupia do 17 regionów. Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli włączyło województwo śląskie do konglomeratu „Regiony Korytarza Bałtyk-Adriatyk”, który podejmuje tematykę współpracy makroregionalnej na przykładzie korytarza kolejowego od Bałtyku do Adriatyku.

Więcej na: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/