Przedstawiciele ARTerii na spotkaniu partnerów I_IMPROVE w Sztokholmie

Anna Ochmann i Wenancjusz Ochmann wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu „I_IMPROVED  (Innovative, Informal Methodologies for Practival, River-Oriented and Versatile Education)„, które odbyło się w dniach 27-29 września 2018 r. w Sztokholmie, Szwecja. Naszym gospodarzem był lider projektu INTERCULT, a partnerami projektu są organizacje z Belgii, Polski, Litwy, Austrii i Włoch.

Celem projektu jest promocja zaangażowania społecznego poprzez kulturę, integracja społeczna, otwarte i innowacyjne praktyki w obszarze cyfrowym oraz kształcenie dorosłych (przede wszystkim podnoszenie kompetencji pracowników i decydentów organizacji i instytucji kulturalnych) na rzecz dialogu międzykulturowego, spójności społecznej i zaangażowania społecznego zgodnie z demokratycznymi wartościami.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.