Promocja produktów kulturowych woj. śląskiego

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wezmą udział w konferencji „Promocja produktów kulturowych woj. śląskiego” realizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatywa w ramach projektu pod tym samym tytułem. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego, a jego celem jest poprawa promocji kultury Śląska poprzez między innymi: diagnozę jej aktualnego stanu czy opracowanie programu promocji produktów kulturowych. Organizatorzy mają nadzieję, iż dzięki działaniom przewidzianym w projekcie wzroście rozpoznawalność oferty kulturalnej województwa śląskiego, a także wzrost uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych.

Konferencja odbędzie się 21 grudnia 2010 roku w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.