PROJESJONALNE KADRY MEDIÓW LOKALNYCH – nowy projekt Fundacji ARTeria

ABC dziennikarstwa, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, aspekty prawne, prawo prasowe i autorskie, warsztaty operatorskie, warsztaty obróbki i montażu obrazu oraz dźwięku, ABC oświetleniowca, warsztaty wystąpień publicznych i kreowania wizerunku, warsztaty z logopedii, emisji głosu i pracy z mikrofonem, marketing w mediach lokalnych to tylko niektóre z form wsparcia przewidziane w ramach projektu PROFESJONALNE KADRY MEDIÓW LOKALNYCH.

Fundacja ARTeria przygotowała i pozyskała na jego realizację finansowanie (w pełnej wnioskowanej kwocie 670 111 zł.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w woj. śląskim  (priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”). Celem projektu jest podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych związanych z szeroko rozumianą pracą w mediach lokalnych, a także zwiększenie motywacji do świadomego kierowania własną drogą zawodową przez 64 pracujących mieszkanek i mieszkańców woj. śląskiego.

Projekt powstał na bazie doświadczeń osób zaangażowanych w prace Fundacji – w przeszłości pracowników mediów lokalnych i regionalnych – oraz w wyniku konsultacji zapotrzebowania na zróżnicowane działania obejmujące instrumenty sprzyjające podniesieniu kwalifikacji zawodowych uczestników i uczestniczek projektu oraz ich aktywizację zawodową, między innymi takie jak szkolenia i warsztaty.

Wszystkie przewidziane w projekcie działania są dla ich uczestników bezpłatne, otrzymają oni również zwrot kosztów dojazdów na zajęcia odbywające się poza miejscowością zamieszkania (zajęcia odbywać się będą w Zabrzu) oraz posiłek w trakcie zajęć trwających powyżej 4 godzin. Szkolenia i warsztaty będą odbywały się w weekendy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin dziennie) oraz w dni robocze po godzinach pracy (maksymalnie 4,5 godziny). Udział w części z nich jest obowiązkowy (m.in.: ABC dziennikarstwa, aspekty prawne), w części fakultatywny – wybór na podstawie zdiagnozowanych predyspozycji oraz potrzeb uczestników. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności i kwalifikacje.

Realizacja projektu rozpoczęłą się we wrześniu 2011 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu od 1. września 2011 r. telefonicznie: 32 777 44 11 lub mailowo biuro@fundacja-arteria.org.