Animacja o projekcie LEARN2CREATE

Zapraszamy do oglądnięcia animacji (link tutaj) promującej projekt „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” realizowany przez międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu pracy trenerów i mentorów, którzy wspierają stażystów w nauce poprzez pracę w europejskich branżach kreatywnych i kulturalnych przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia, zwiększenia wydajności i zwiększenia konkurencyjności gospodarczej. czytaj dalej „Animacja o projekcie LEARN2CREATE”

How to support talented dreamers? (artykuł)

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Anny Ochmann „How to support talented dreamers?” (tutaj) napisanego w ramach projektu „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe”.

Zapraszamy także na stronę projektu oraz projektowego FB, a poniżej publikujemy artykuł w języku polskim.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Erasmus+.

Talent Matching Europe – ramy kompetencji i profil zawodowy mentora i nie tylko…

Jednym z rezultatów realizacji projektu Talent Matching Europe są materiały dla mentorów, a także ramy kompetencji i profile zawodowe mentorów działających w sektorze kultury i kreatywnym opracowane przez partnerów projektu. Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami w języku polskim: Narzędzia diagnozy umiejętności, TME profil zawodowy mentoraTME ramy kompetencji mentora. czytaj dalej „Talent Matching Europe – ramy kompetencji i profil zawodowy mentora i nie tylko…”

Talent Matching Europe – podręcznik dla mentorów

Jednym z rezultatów projektu Talent Matching Europe jest opracowanie przez konsorcjum projektowe podręcznika dla mentorów w sektorze kultury i kreatywnym. Zapraszamy do zapoznania się z całym dokumentem w wersji angielskojęzycznej Talent Matching Fomentor Manual, tłumaczeniem części podręcznika na język polski Talent-Matching – Polish translation oraz podręcznikiem z „wklejonymi” stronami przetłumaczonymi na język polski – Talent-Matching-with Polish pages. czytaj dalej „Talent Matching Europe – podręcznik dla mentorów”