Nauka w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym (film)

Fundacja ARTeria, w ramach projektu „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries”, przygotowała krótki film o nauce w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym. Link do filmu tutaj (dostępne są napisy w języku polskim oraz angielskim).

Coraz więcej młodych Europejczyków wybiera pracę w sektorze kultury oraz kreatywnym i oprócz realizacji swoich artystycznych pasji czy zainteresowań musi zmierzyć się z problemami takimi jak powszechność zatrudnienia w oparciu projekt, brak stałych umów o pracę, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo osoby te muszą posiadać – co wynika ze specyfiki branż kreatywnych – szeroką gamę umiejętności cyfrowych, tradycyjnych, technicznych, przekrojowych oraz specjalistycznych. Work-based learning w sektorze kultury i kreatywnym jest jedną z najbardziej naturalnych metod zdobywania czy poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności i kompetencji od zarania dziejów.

Obecnie definiujemy naukę poprzez pracę jako strategię edukacyjną, która zapewnia uczniom czy studentom praktyczne doświadczenie zawodowerozwój kompetencji w prawdziwym miejscu pracy wpływając na zwiększenie szans na zatrudnienie, zapewniając świadomość kariery, możliwość jej eksploracji, także lepszego dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

How should we develop the artistic education today to promote the arts in the future? – artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem autorstwa Anny Ochmann „How should we develop the artistic education today to promote the arts in the future?” (tutaj w języku angielskim a tutaj w języku polskim) napisanego w ramach projektu ““Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries”.

Zapraszamy także na FB projektu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Erasmus+.

P4CA – Wenancjusz Ochmann o praktykach w sektorze kreatywnym (film)

Fundacja ARTeria przygotowała krótki film o wyzwaniach stojących przed organizatorami staży i praktyk w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w kontekście projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA). Zapraszamy do oglądnięcia filmu – link tutaj. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zapraszamy także na stronę projektu oraz projektowy profil FB.

BtG – Wenancjusz Ochmann o roli mentora (film)

Fundacja ARTeria przygotowała krótki film o wyzwaniach stojących przed edukacją artystyczną oraz o roli mentora w kontekście projektu „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe”. Zapraszamy do oglądania – link tutaj, a także na stronę oraz FB projektu. Więcej o projekcie tutaj.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

The Partnership for Creative Apprenticeships – ramy metodologiczne (raport i infografika)

W ramach realizacji projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA) wspólnie z naszymi partnerami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji, Macedonii oraz Węgier pracowaliśmy nad opracowaniem ram metodologicznych w celu zdefiniowania nowych modeli wspierania realizacji wysokiej jakości i skutecznych praktyk zawodowych oraz staży w sektorze kreatywnym i kulturalnym, a także nad zdefiniowaniem kompetencji i umiejętności opiekunów takich praktyk oraz trenerów w firmach realizujących ten typ wsparcia. Efektem tej kilkumiesięcznej pracy (w tym wywiadów i analiz dobrych praktyk) jest raport obejmujący najważniejsze wskazania wszystkich krajów konsorcjum projektowego (dostępny tutaj), z kolei podsumowanie najważniejszych ustaleń z Polski przedstawiliśmy na infografice – dostępnej tutaj.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zapraszamy na stronę projektu oraz projektowy profil FB.

Global FemART – Agnieszka Chrzanowska-Małys STUDIO ACM (film)

Partnerzy projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” poprosili uczestniczki działań projektowych – artystki oraz reprezentantki sektora kreatywnego ze wszystkich krajów partnerstwa, o podzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami na temat wyzwań, trudności stojących przed artystkami we współczesnym społeczeństwie, na temat edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz internacjonalizacji ich działań artystycznych czy kreatywnych, a także na temat ich doświadczeń związanych z działaniami projektowymi – Artists Circles oraz platformą edukacyjną.

Agnieszka Chrzanowska-Małys (STUDIO ACM), jedna z uczestniczek projektu Global FemART w Polsce, zaprosiła nas do swojej pracowni i opowiedziała o swojej artystycznej podróży, twórczości, pracowni, pracy z dziećmi, a także o wspaniałych osobach, które pozwoliły jej zrozumieć i znaleźć swoje miejsce w sztuce. Film autorstwa Mateusza Paszka (Wizerunkuj).

Link do filmu tutaj, a więcej o projekcie tutaj.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Global FemART – Alina Przydatek KICI NICI (film)

Partnerzy projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” poprosili uczestniczki działań projektowych – artystki oraz reprezentantki sektora kreatywnego ze wszystkich krajów partnerstwa, o podzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami na temat wyzwań, trudności stojących przed artystkami we współczesnym społeczeństwie, na temat edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz internacjonalizacji ich działań artystycznych czy kreatywnych, a także na temat ich doświadczeń związanych z działaniami projektowymi – Artists Circles oraz platformą edukacyjną.

Alina Przydatek, jedna z uczestniczek projektu Global FemART w Polsce, zaprezentowała swój kreatywny projekt KICI NICI, a także podzieliła się swoimi przemyśleniami na te temat sytuacji artystek w Polsce w filmie autorstwa Mateusza Paszka (Wizerunkuj).

Link do filmu tutaj, a więcej o projekcie tutaj.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Animacja o projekcie Bridging the Gap

Fundacja ARTeria przygotowała kolejną krótką animację tym razem przybliżającą cele i zakres projektu „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe”. Zapraszamy do oglądania (link tutaj), a także na stronę oraz FB projektu. Więcej o projekcie tutaj.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Learn2Create – newsletter #1

Sektor edukacyjny i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego w całej Europie musieli zamknąć szkoły i inne projekty uczenia się w miejscu pracy w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19. Obecnie  starają się dostosować swoją ofertę edukacyjną do zaistniałej sytuacji za pomocą szeregu narzędzi komunikacji online. Szczególnie w sektorze kultury i sektorze kreatywnym wyzwaniem jest zapewnienie możliwości zdobycia kluczowych umiejętności przekrojowych i praktycznych przy użyciu tego typu narzędzi do zdalnego uczenia się. czytaj dalej „Learn2Create – newsletter #1”