Talent Matching Europe – ramy kompetencji i profil zawodowy mentora i nie tylko…

Jednym z rezultatów realizacji projektu Talent Matching Europe są materiały dla mentorów, a także ramy kompetencji i profile zawodowe mentorów działających w sektorze kultury i kreatywnym opracowane przez partnerów projektu. Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami w języku polskim: Narzędzia diagnozy umiejętności, TME profil zawodowy mentoraTME ramy kompetencji mentora. czytaj dalej „Talent Matching Europe – ramy kompetencji i profil zawodowy mentora i nie tylko…”

Talent Matching Europe – podręcznik dla mentorów

Jednym z rezultatów projektu Talent Matching Europe jest opracowanie przez konsorcjum projektowe podręcznika dla mentorów w sektorze kultury i kreatywnym. Zapraszamy do zapoznania się z całym dokumentem w wersji angielskojęzycznej Talent Matching Fomentor Manual, tłumaczeniem części podręcznika na język polski Talent-Matching – Polish translation oraz podręcznikiem z „wklejonymi” stronami przetłumaczonymi na język polski – Talent-Matching-with Polish pages. czytaj dalej „Talent Matching Europe – podręcznik dla mentorów”

TME – thinkpiece czyli kilka słów o projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma refleksjami zewnętrznej ewaluatorki Chrissie Tiller na temat projektu realizowanego także przez Fundację ARTeria „Talent Matching – Vocational Mentoring for IVET in Europe’s Creative Industries”.

Wersja angielskojęzyczna tutaj, a polskojęzyczna tutaj.

Talent Matching Europe to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu: Collage Arts oraz RINOVA (Wielka Brytania), Mulab (Włochy), Prostor Plus (Chorwacja), CEPS Projectes Socials (Hiszpania), EASP – Youth Association for Social Action, Education and Prevention (Macedonia) oraz z Polski – Fundacja ARTeria koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy. Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy w przemysłach kultury i kreatywnych, ocenę potrzeb szkoleniowych pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach, wypracowanie nowych programów kształcenia. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Więcej: www.talentmatchingeurope.com

Mentor, between teacher and friend. TME Mentoring Experiences in Poland – film

Fundacja ARTeria od lat realizuje działania i projekty wspierające młodych artystów i osoby chcące pracować w sektorze kreatywnym. Jedną z naszych idei jest mentor pracujący z artystami i twórcami (podpatrzone w Londynie – tam działa to super) – w ostatnich latach rozwijaliśmy ten pomysł w ramach projektu „Talent Matching – Vocational Mentoring for IVET in Europe’s Creative Industries”. Często współpracujemy i sprawdzamy nasze pomysły wspólnie z VENO’S STUDIO i tak powstał filmik, który zaprezentowaliśmy (z dumą) na międzynarodowej konferencji w Skopje, w Macedonii. Trochę tam poopowiadaliśmy o naszych doświadczeniach z mentoringiem („Mentor – between teacher and friend. TME Mentoring Experiences in Poland”), poprowadziliśmy warsztaty, ale punktem wyjścia był ten film autorstwa Mateusz Paszek.
Dziękujemy także Katarzynie Kupiec, Agnieszce Gabryś, Marcie Czubie< Sebastianowi Sokolowskiemu oraz Wenancjuszowi Ochmannowi za wypowiedzi nagrane do filmu i to w trakcie „gorących” przygotowań do recitalu dyplomowego Karoliny Kowalskiej.

Link do filmu: tutaj