S.O.S. Climate Waterfronts – marzec w Lizbonie

W dniach od 1 do 31 marca 2019 r. Anna Ochmann wzięła udział w pierwszym miesięcznym „oddelgowaniu” w ramach projektu “Linking Research and Innovation on Waterfront through Technology for Excellence of Resilience” (więcej o projekcie tutaj), który ma na celu wypracowanie strategii doskonalenia badań naukowych i innowacji w celu stworzenia narzędzi dla utrzymania wysokiej jakości obszarów nadwodnych w obliczu zmian klimatycznych. czytaj dalej „S.O.S. Climate Waterfronts – marzec w Lizbonie”

Organizacja imprez – warsztaty

W dniach 15-16 marca 2019 r oraz 29-30 marca 2019 r. zaprosiliśmy na kolejne warsztaty „organizacja imprez”, w którym wzięli udział reprezentanci organizacji pozarządowych, instytucji, firm eventowych, ale przede wszystkim spore grono artystów i twórców. Tym razem bowiem rozszerzyliśmy formułę o tematykę związaną z nowoczesną promocją, marketingiem eventów oraz sposobami angażowania publiczności. czytaj dalej „Organizacja imprez – warsztaty”

Tydzień szkoleniowy w Ostende (Belgia) w ramach projektu I_IMPROVED

Pięć intensywnych dni (16-20 marca 2019 r.) spędzili w Ostendzie (Belgia) Izabela Piotrwowska-Grosse (wiceprezydent ARTerii) oraz Robert Grosse – przedstawiciele Fundacji ARTeria (członka R//C Platform). Spotkanie w Belgii było kolejnym działaniem prowadzonym w ramach międzynarodowego projektu „I_IMPROVED (Innovative, Informal Methodologies for Practival, River-Oriented and Versatile Education)”, współfinansowanego w ramach programu Erasmus+. Gospodarzem spotkania było miasto Ostenda, a z jego ramienia Kris Lambert Library. czytaj dalej „Tydzień szkoleniowy w Ostende (Belgia) w ramach projektu I_IMPROVED”

ARTerioinspiarcje w marcu czyli kilka słów o idei Work-Based Learning w sektorze kreatywnym i kultury

18 marca 2019 r. zorganizowaliśmy kolejne spotkanie z cyklu ARTerioinspiracje. Dyskutowaliśmy o kolejnym realizowanym przez Fundację ARTeria projekcie – “Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” (więcej o projekcie tutaj). Projekt jest współfinansowany w unijnego ramach Programu Erasmus+.

Wenancjusz Ochmann przybliżył uczestnikom cele i działania przewidziane w projekcie, zaprosił także do udziału w pierwszym etapie – badaniu związanym z wykorzystaniem idei work-based learning w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji w sektorze kreatywnym i sektorze kultury. Liderem tej części projektu jest Fundacja Arteria, która wspólnie z INNOGATE TO EUROPE pracuje nad opracowaniem metodologii, narzędzi badawczych oraz finalnie raportu. czytaj dalej „ARTerioinspiarcje w marcu czyli kilka słów o idei Work-Based Learning w sektorze kreatywnym i kultury”

Tydzień szkoleniowy I_IMPROVED w Gdańsku

Wenancjusz Ochmann, jako reprezentant R//C (której Fundacja ARTeria jest członkiem, a także członek Zarządu R//C z ramienia naszej organizacji) wziął udział w tygodniu szkoleniowym zorganizowanym przez Magdaleną Zakrzewską–Dudą z nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku (także organizacji członkowskiej R//C) w ramach projektu „I_IMPORVED (Innovative, Informal Methodologies for Practival, River-Oriented and Versatile Education). Tym razem R//C gościło partnerska organizację – SPO – z Wiednia. Koncepcja spotkania była związana przede wszystkim z problemem angażowania społeczności lokalnych w działania kulturalne, tworzenia zróżnicowanych format tych działań, także z wykorzystaniem ‘storytelling’‘storycollecting’ (kilka inspiracji tutaj, tutajtutaj). czytaj dalej „Tydzień szkoleniowy I_IMPROVED w Gdańsku”

Instytut IQ czyli kilka słów o ‘Bridging the gap

Kolejne spotkanie z cyklu INSYTUT IQ zostało zorganizowane 11 lutego 2019 r. Tym razem dedykowaliśmy je realizowanemu od 1 września 2018 r. projektowi „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” (więcej o projekcie tutaj) współfinansowanemu w ramach Programu Erasmus+. Anna Ochmann na wstępie przedstawiła cele oraz działania przewidziane w projekcie, a uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o najlepszych sposobach wsparcia młodych, kreatywnych osób chcących zawodowo działać w sektorze kultury i kreatywnym, a przede wszystkim o roli mentorów oraz doradców zawodowych, którzy mogliby ich wspierać. czytaj dalej „Instytut IQ czyli kilka słów o ‘Bridging the gap”

ARTerioinspiracje w lutym czyli czy kilka słów o idei projektu Global FemART

Lutowe spotkanie z cyklu ARTerioinspiarcje (spotkaliśmy się 4 lutego 2019 r.) dedykowaliśmy tematyce związanej z możliwościami „umiędzynarodowienia” pracy artystek, projektantek, designerek. Bezpośrednim impulsem do wyboru tego tematu było badanie realizowane przez zespół ARTerii związane z analizą sektora kreatywnego i kultury, barier i możliwości w kontekście płci. Badanie jest realizowane w ramach projektu, współfinansowanego z Programu Erasmus+, „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej o projekcie tutaj). czytaj dalej „ARTerioinspiracje w lutym czyli czy kilka słów o idei projektu Global FemART”

ARTeria w Brukseli

Anna Ochmann, jako reprezentantka Fundacji River//Cities Platform (której Fundacja ARTeria jest członkiem od 2017 roku) wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską związanym z rozpoczęciem realizacji międzynarodowego projektu „Linking Research and Innovation on Waterfront through Technology for Excellence of Resilience to face Climate Change”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE-2018). czytaj dalej „ARTeria w Brukseli”

ARTeria w Ostende

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w drugim spotkaniu partnerów międzynarodowego projektu „I_IMPROVED (Innovative, Informal Methodologies for Practival, River-Oriented and Versatile Education)”. To wspólna europejska idea promująca zaangażowanie społeczne poprzez kulturę. Jej priorytetami są integracja społeczna, otwarte i innowacyjne praktyki w obszarze cyfrowym oraz kształcenie dorosłych (przede wszystkim kompetencji pracowników i decydentów organizacji kulturalnych) na rzecz dialogu międzykulturowego, spójności społecznej i zaangażowania społecznego zgodnie z wartościami demokratycznymi. czytaj dalej „ARTeria w Ostende”