POLIGON SZTUKI – zapraszamy artystów do udziału!

Stowarzyszenie Kolaboracja realizuje projekt wirtualnej galerii pod hasłem „Poligon sztuki”, który – za pomocą nowoczesnej platformy internetowej – pozwala uczestniczyć w wernisażach i wystawach on-line. Do udziału w projekcie – a więc do prezentacji swoich prac – stowarzyszenie zaprasza artystów, także tych młodych, nie do końca znanych jeszcze szerszej publiczności.

Celem projektu jest stworzenie trzech wirtualnych galerii, w których zostanie zaprezentowanych 12 autorskich wystaw. Zwiedzający będą mogli interaktywnie uczestniczyć w wernisażach oraz autorskich oprowadzeniach. Kreowane przez Kolaborację przestrzenie wystawiennicze będą bardzo różne – od klasycznej, przez nowoczesną, aż po galerię XXII wieku. Kolaboracja zapewnia opiekę doświadczonych kuratorów, a także wynagrodzenie dla artystów, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania przed którymi stanęli artyści i odbiorcy sztuki w związku z pandemią COVID-19 i ma za zadanie – dzięki nowoczesnym narzędziom informatyczno-graficznym i potencjale internetu – umożliwić udostępnienie sztuki w alternatywnych formach prezentacji.

Cele statutowe stowarzyszenia Kolaboracja koncentrują się na propagowaniu sztuk wizualnych – fotografii, filmu, malarstwa, grafiki i instalacji artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem sztuki współczesnej i niezależnej oraz promocji młodych twórców i oddolnych inicjatyw.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Fundacja ARTeria objęła patronat nad projektem.

Zapraszamy wszystkie osoby działające w sferze sztuk wizualnych do zaprezentowania swojej twórczości. Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy zgłosić swój pomysł / koncepcję wystawy oraz przesłać aktualne portfolio na adres:  nabor@poligon.gallery. Zostały przewidziane trzy tury zgłoszeń: 

  1. pierwsza – na wystawy zorganizowane w sierpniu – do 24 lipca 2020 r.
  2. druga – na wystawy zorganizowane we wrześniu – do 21 sierpnia 2020 r.
  3. trzecia – na wystawy zorganizowane w październiku – do 29 września 2020 r.

Więcej informacji oraz regulamin dostępny jest na stronie POLIGONU SZTUKI: https://poligon.gallery/, zapraszamy także na Facebook projektu: https://www.facebook.com/poligonsztuki/ oraz Instagram: @poligon_sztuki  

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu Learn2Create

W ramach realizacji projektu Learn2Create 14 lipca 2020 r. zorganizowaliśmy spotkanie z artystami i edukatorami związanymi z nauczaniem zawodów artystycznych. Celem spotkania było zaprezentowanie wyników naszej dotychczasowej pracy nad programem nauczania opartym na nauce poprzez pracę (work-based learning) w sektorze kultury i kreatywnym oraz zebranie opinii osób spoza konsorcjum projektowego. Wenancjusz Ochmann, który poprowadził spotkanie, zaprezentował założenia i zakres 6 opracowywanych modułów, a po inspirującej dyskusji uczestnicy wypełnili specjalnie przygotowaną ankietę on-line.

W ramach projektu trwają obecnie prace nad programem nauczania przeznaczonym dla nauczycieli i szkoleniowców zajmujących się edukacją zawodową w sektorze kultury i kreatywnym. Bazujemy na wnioskach z koncepcji metodologicznej, w ramach której zdefiniowano pożądane kompetencje oraz potrzeby szkoleniowe. Materiały szkoleniowe oraz narzędzia są specjalnie opracowywane i mają na celu rozwijanie skutecznej ‘nauki w miejscu pracy’ (WBL) w przemysłach kultury i kreatywnych.

Więcej o projekcie tutaj

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Care – Solidarity – Hospitality. Spotkanie Disorderly Women

W poniedziałek, 13 lipca 2020 r., Anna Ochmann (prezeska Fundacji ARTeria) wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym online przez nieformalną sieć „Disorderly Women” – kobiet-liderek europejskiego sektora kultury, której jest członkinią. Inspiracją do wyboru tematu spotkania był artykuł autorstwa Chrissie Tiller (jednej z założycielek sieci), który powstał w oparciu o serię wywiadów z artystkami i naukowcami. Dzieliły się one swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat tego, jak pandemia COVID-19 zmieniła ich pracę, wymusiła skupienie się na opiece nad najbliższymi:

„In a world where care has become something commoditised, privatised or turned into a profit-making exercise, the framing of these artists’ responses made me think hard about the parallels between the ways we have come to think about care and the way we often think about the arts.”
Cały artykuł dostępny jest tutaj.

Z kolei wstęp do dyskusji przygotowała i przedstawiła profesor Milena Dragićević-Šešić, szefowa Katedry UNESCO do Badań nad Międzykulturowością, Zarządzania Kulturą i Sztuką oraz Mediacją na Bałkanach, działająca także na Uniwersytecie Sztuk w Belgradzie. Jej praca naukowa koncentruje się wokół kulturoznawstwa i polityki kulturalnej. Wykłada na wielu europejskich uniwersytetach, od lat jest także mocno zaangażowana w ruchy obywatelskie oraz antywojenne, zwłaszcza na terenie byłej Jugosławii. Prof. Milena Dragićević-Šešić, na przykładzie rzeźby „Eternal Imigrant” mówiła o postrzeganiu solidarności, opieki i gościnności w dzisiejszych czasach.

Kolejne spotkanie sieci, już „na żywo”, odbędzie się w Berlinie pod koniec listopada 2020 roku.

Lipcowe spotkanie (online) partnerów projektu Global FemART

Partnerzy projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” spotykają się co miesiąc w formie roboczych spotkań online mających na celu bieżącą analizę postępów w realizacji projektu, a także kwestii zawiązanych z bieżącym zarządzaniem projektem.  Kolejne spotkanie odbyło się 7 lipca 2020 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Kolejne spotkanie partnerów projektu BTG (online)

Kolejne robocze spotkanie (online) partnerów projektu “ Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” odbyło się 17 czerwca 2020 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Omówione zostały najważniejsze działania zaplanowane w drugiej połowie roku, a szczególnie organizacja fazy testowej – z udziałem mentorów oraz ich podopiecznych (mentee) – opracowanych przez konsorcjum projektowe materiałów, a także kwestie związane ze stworzeniem „User Experience Compendium for Creative Enterprise Mentors” (rezultat projektu za którego opracowanie jest odpowiedzialna Fundacja ARTeria).

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Technologie dla kultury. Jak promować kulturę korzystając z technologii? – webinarium z udziałem ARTerii

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w webinarium „Technologie dla kultury. Jak promować kulturę korzystając z technologii?” zorganizowanym przez Creative Europe Desk Polska 16 czerwca 2020 r. Było to jedno ze spotkań z cyklu „Priorytety współpracy europejskiej”, adresowanych do przedstawicieli sektora kultury, którego celem jest podniesienie kompetencji i poszerzenie wiedzy potencjalnych wnioskodawców, dotyczącej priorytetów komponentu Kultura w programie Kreatywna Europa.

Promowanie działań kulturalnych z wykorzystaniem narzędzi internetowych staje się coraz ważniejszym i powszechniejszym sposobem dotarcia do potencjalnych odbiorców, poszukiwania nowych kanałów komunikacji działań kulturalnych oraz działań instytucji kultury czy „kulturalnych” NGO-sów.

Wykład poprowadziła Aleksandra Janus – antropolożka, badaczka, członkini zarządu Centrum Cyfrowego i kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury, kuratorka i współautorka projektu „Laboratorium muzeum’, kuratorka programu „Ćwiczenie nowoczesności”, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Interesuje ją społeczna rola instytucji kultury oraz ich relacje z odbiorcami, prowadzi badania publiczności instytucji kultury, specjalizuje się w badaniu doświadczenia zwiedzających w muzeach, współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności.

Spotkanie grupy sterującej projektu P4CA

W związku z pandemią COVID-19 kolejne międzynarodowe spotkanie grupy sterującej projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” odbyło się w formie konferencji online (zamiast, jak to było zaplanowane, w Zabrzu). W spotkaniu zorganizowanym 15 czerwca 2020 r. wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich.

W trakcie spotkania omówione zostały kwestie organizacyjne, związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją, ale przede wszystkim partnerzy skupili się na pracy nad rezultatami intelektualnymi. Omówiono wyniki raportów krajowych opracowanych przez wszystkich partnerów w oparciu o analizy i wywiady (rezultat IO1), a Fundacja ARTeria przedstawiła plan pracy oraz harmonogram realizacji rezultatu IO2 – „Non-formal Learing path”, którego jest liderem.

„The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA) to międzynarodowy projekt współfinansowany w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego celem jest opracowanie nowych modeli wspierających realizację wysokiej jakości i, skutecznych praktyk zawodowych oraz staży w sektorze kreatywnym i kulturalnym. Wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji, Macedonii oraz Węgier pracujemy nad  rozwojem kompetencji i umiejętności opiekunów takich praktyk oraz trenerów w firmach realizujących ten typ wsparcia. Zapraszamy na stronę projektu oraz projektowy profil FB.

Spotkanie grupy zarządzającej projektu Learn2Create

W związku z pandemią COVID-19 kolejne międzynarodowe spotkanie grupy sterującej projektu „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” odbyło się w formie konferencji online (zamiast, jak to było zaplanowane, w Materze). W spotkaniu zorganizowanym 4 czerwca 2020 r. wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich.

W trakcie spotkania omówione zostały kwestie organizacyjne, związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją, ale przede wszystkim partnerzy skupili się na pracy nad rezultatami intelektualnymi IO2 (program nauczania) oraz IO3 (platforma edukacyjna oraz program „mieszany” z warsztatami offline).

„Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu pracy trenerów i mentorów, którzy wspierają stażystów w nauce poprzez pracę w europejskich branżach kreatywnych i kulturalnych przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia, zwiększenia wydajności i zwiększenia konkurencyjności gospodarczej. Partnerstwo LEARN2CREATE – Materahub (Włochy), Rinova Limited (Wielka Brytania), Dimitra Education&Consulting (Grecja), Regionalna Rozvojova Agentura Senec-Pezinok (Słowacja), Innogate to Europe (Hiszpania) oraz Fundacja ARTeria – lider projektu – łączy trzy obszary: specjalistów w sektorze kultury i kreatywnym, instytucje szkoleniowe i edukacyjne oraz organizacje doświadczone w tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnych metod uczenia się w miejscu pracy. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

Czerwcowe spotkanie (online) partnerów projektu Global FemART

Partnerzy projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” spotykają się co miesiąc w formie roboczych spotkań online mających na celu bieżącą analizę postępów w realizacji projektu, a także kwestii zawiązanych z bieżącym zarządzaniem projektem.  Kolejne spotkanie odbyło się 3 czerwca 2020 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.