XII Kongres Kobiet – JUTRO JEST W NASZYCH RĘKACH!

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, weźmie udział w XII Kongresie Kobiet zorganizowanym pod hasłem „JUTRO JEST W NASZYCH RĘKACH!”.

Kongres odbędzie się 27 września 2020 r., w związku z pandemią COVID-19 online. Z kolei od poniedziałku 28 września do soboty 3 października od 17:00 będą codziennie realizowane tematyczne debaty dotyczące ważnych społecznie, ekonomicznie i politycznie kwestii.
Hasło tegorocznego kongresu jest związane z wyzwaniami jakie stawia przed nami nowa rzeczywistość, a także problemami i nierównościami jakie zrodziła lub pogłębiła pandemia. Innymi ważnymi zagadnieniami, które zostaną poruszone w trakcie Kongresu i debat Tygodnia Kongresowego będą m.in. kondycja polskiej demokracji, ultrakonserwatywne wpływy w polityce i życiu publicznym, a także edukacja i rola mediów. Wszystkie to kwestie – szczególnie ważne w czasach kryzysu – będą punktem wyjścia do dyskusji o dobrych rozwiązaniach i „jutrze, które jest w naszych rękach!”.

Anna Ochmann była jedną z uczestniczek pierwszych Kongresów Kobiet, jest także członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet od początku jego istnienia. Jest także członkinią nieformalnej międzynarodowej sieci kobiet-liderek europejskiego sektora kultury „Disorderly Women”.

Więcej o wydarzeniu tutaj.

Webinarium dla beneficjentów programu Erasmus+

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w webinarium dla organizacji zarządzających projektami współfinansowanych w ramach programu Erasmusa+ dotyczącego przygotowania i złożenia „Raportu końcowy VET KA2”. Webinarium zostało zorganizowane 17 września 2020 r. przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+.

Fundacja ARTeria jest liderem projektu „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” – międzynarodowego partnerstwa, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu pracy trenerów i mentorów, którzy wspierają stażystów w nauce poprzez pracę w europejskich branżach kreatywnych i kulturalnych przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia, zwiększenia wydajności i zwiększenia konkurencyjności gospodarczej. Partnerstwo LEARN2CREATE – Materahub (Włochy), Rinova Limited (Wielka Brytania), Dimitra Education&Consulting (Grecja), Regionalna Rozvojova Agentura Senec-Pezinok (Słowacja), Innogate to Europe (Hiszpania) oraz Fundacja ARTeria – lider projektu – łączy trzy obszary: specjalistów w sektorze kultury i kreatywnym, instytucje szkoleniowe i edukacyjne oraz organizacje doświadczone w tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnych metod uczenia się w miejscu pracy. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

ARTeria na festiwalu SEKTOR 3.0 – DRIVING CHANGE/Napędzamy do zmiany

16 września 2020 r. odbył się (w wersji online) już dziesiąty festiwal organizowany przez Sektor 3.0 pod hasłem DRIVING CHANGE/Napędzamy do zmiany. Udział w festiwalu wzięło ponad 50 ekspertów z Polski i ze świata (m.in. z USA, Singapuru, Wielkiej Brytanii czy Izraela, ale przede wszystkim polscy przedstawiciele organizacji społecznych, uczelni wyższych, startup’ów, firm technologicznych, mediów i administracji publicznej), a inspirujące prezentacje, sesje seminaryjne i dyskusje panelowe zgromadziły liczną publiczność. Ideą festiwalu było podjęcie dyskusji o kompetencjach cyfrowych niezbędnych w nowej codzienności oraz poszukiwanie efektywnych technologii do wykorzystania w działaniach społecznych w nieustannie zmieniającym świecie.

Przedstawiciele Fundacji ARTeria także wzięli udział w tym wydarzeniu.

Przekształcenia światowych gospodarek, zmiany na rynku pracy, a przede wszystkim sytuacja wywołana pandemią COVID-19 jasno pokazały jak dynamiczne zmiany rządzą obecnie dzisiejszą rzeczywistością stawiając przez nami nowe wyzwania. Dlatego w trakcie festiwalu zostały poruszone takie m.in. wątki jak: krytyczne myślenie i analiza treści, przywództwo technologiczne, nowe modele edukacji 2.0, zrównoważony rozwój, rola sztucznej inteligencji, czy bezpieczeństwo danych.

Festiwal Sektor 3.0 to od kilku już lat największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie, które pokazuje, jak przełożyć technologiczne trendy na język społecznych zastosowań. Więcej o wydarzeniu tutaj.

Webinarium – edukacja cyfrowa w szkoleniu i kształceniu zawodowym

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w webinarium dla wnioskodawców programu Erasmus+ sektor VET KA2 dla edukacji cyfrowej. Webinarium zostało zorganizowane 15 września 2020 r. przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+.

Konkurs został ogłoszony przez Komisję Europejską w odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią COVID-19, która w znaczący sposób wpłynęła na trwające i planowane działania w ramach projektów programu Erasmus+, a sam konkurs ma za zadanie wspierać innowacje w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz zapewnić możliwości rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego. Celem projektów jest przygotowanie systemów kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z niedawnym nieoczekiwanym przejściem na naukę przez internet i na odległość, w tym wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i ochrona integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.

Global FemART – spotkanie testujące platformę edukacyjną

31 sierpnia 2020 r. odbyło się drugie spotkanie testujące platformę edukacyjną powstałą w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej o projekcie tutaj). Artystki i reprezentantki sektora kreatywnego podzieliły się swoimi uwagami i sugestiami związanymi z korzystaniem z platformy, dzięki którym realizatorzy projektu będą mieli możliwość wprowadzenia odpowiednich poprawek. Uczestniczki spotkania, a także osoby, które wypełniają ankiety przesłane drogą mejlową, miały możliwość przetestowania wersji polskojęzycznej platformy.

Platforma Global FemART to nowatorska metoda wsparcia artystek myślących o internacjonalizacji swojej pracy – program umożliwia pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes. Spotkanie, w związku z pandemią COVID-19, zostało zrealizowane w formie online, prowadził je Wenancjusz Ochmann.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Global FemART – trzecie oraz dodatkowe spotkanie Artists Circle

25 sierpnia 2020 r. odbyło się trzecie spotkanie drugiej grupy „Artists Circle” realizowane w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”

„Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” to projekt którego celem jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez stworzenie kompleksowego programu łączącego szkolenia (online) z mentoringiem. Program umożliwia artystkom i reprezentantkom sektora kreatywnego pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywna firmę, a także wzmacnia ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. Pracujemy także nad wsparciem rozwoju sektora kreatywnego w kontekście internacjonalizacji działalności artystycznej i twórczej.

Spotkanie, w związku z eskalacją pandemii COVID-19 w woj. śląskim, zostało zrealizowane w formie online, prowadził je Wenancjusz Ochmann.

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia kilku artystek i reprezentantek sektora kreatywnego we wcześniejszych spotkaniach w dniu 27 sierpnia 2020 r. zostało zorganizowane dodatkowe spotkanie.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

ARTeria członkiem międzynarodowej sieci ENCATC

Jednym z ważnych elementów realizowania misji Fundacji ARTeria jest aktywne uczestnictwo w międzynarodowych działaniach dotyczących rozwoju polityk kulturalnych, edukacji kulturalnej oraz artystycznej, dziedzictwa kulturowego czy zarządzania kulturą. Nie tylko realizujemy projekty w międzynarodowych partnerstwach, od kilku lat aktywnie uczestniczymy także w pracach międzynarodowych sieci kulturalnych będących unikalna okazją współtworzenia ponadnarodowej platformy do dyskusji, wymiany wiedzy czy podejmowania kolejnych projektowych wyzwań.

Członkostwo w międzynarodowych sieciach (ale także współpraca z licznymi organizacjami i instytucjami kultury w ramach nieformalnej sieci polskiej) bezpośrednio wpływa na definiowanie nowych zadań i kierunków rozwoju ARTerii, docieranie do szerszego grona odbiorców, a także przekształcanie relacji ze środowiskiem lokalnym na skutek partnerstwa międzynarodowego. Jest także unikalną okazją do  uczenia się od partnerów i reprezentantów innych organizacji, skutkuje usprawnieniami w zarządzaniu naszym zespołem, wprowadzaniem nowych form działań promocyjnych, umożliwia uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach czy seminariach o wymiarze międzynarodowym. Współpraca w ramach sieci to także możliwość nawiązywania i rozwijania kontaktów międzynarodowych, a także dostęp do nowości czy rozwiązań aktualnie dyskutowanych w innych krajach, możliwość zmiany czy rozszerzenia własnych działań w oparciu o zewnętrzne przykłady i inspiracje.

Od 2010 roku ARTeria, jako jedyna organizacja pozarządowa z Polski, jest członkiem CULTURE ACTION EUROPE – europejskiej sieci zajmującej się wspieraniem i lobowaniem na rzecz wzmocnienia roli kultury w Unii Europejskiej, dzięki czemu pracujemy nad tym, aby głos polskiego sektora pozarządowego był słyszalny także w oddolnej debacie na temat europejskiej polityki publicznej dotyczącej kultury (European cultural policy). Więcej o sieci tutaj.

W lipcu 2020 roku Zarząd Fundacji ARTeria podjął decyzję o przystąpieniu do kolejnej sieci – European network on cultural management and policy (ENCATC) zrzeszającą uczelnie wyższe i organizacje, zajmujące się edukacją w zakresie zarządzania kulturą i politykami kulturalnymi. Więcej o sieci – tutaj.

Drugie spotkanie w ramach Artists Circle

18 sierpnia 2020 r., w Kurorcie Qultury Gajowa 9, odbyło się drugie spotkanie drugiej grupy „Artists Circle” realizowane w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”. Poprowadził je Wenancjusz Ochmann, a kolejne (trzecie i ostatnie) zostało zaplanowane 25 sierpnia 2020 r. (w formie online).

„Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” to projekt którego celem jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez stworzenie kompleksowego programu łączącego szkolenia (online) z mentoringiem.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Global FemART – pierwsze spotkanie Artists Circle

11 sierpnia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie drugiej grupy „Artists Circle” realizowane w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”

„Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” to projekt którego celem jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez stworzenie kompleksowego programu łączącego szkolenia (online) z mentoringiem. Program umożliwia artystkom i reprezentantkom sektora kreatywnego pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywna firmę, a także wzmacnia ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. Pracujemy także nad wsparciem rozwoju sektora kreatywnego w kontekście internacjonalizacji działalności artystycznej i twórczej.

Spotkanie, w związku z eskalacją pandemii COVID-19 w woj. śląskim, zostało zrealizowane w formie online, prowadził je Wenancjusz Ochmann, a kolejne zostało zaplanowane 18 sierpnia 2020 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Global FemART – spotkanie informacyjne Artists Circle oraz nt. platformy edukacyjnej

4 sierpnia 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne związane z realizacją drugiej grupy Artists Circle (zaplanowaną w sierpniu), a także z testowaniem platformy edukacyjnej powstałej w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej o projekcie tutaj).

Projekt Global FemART to nowatorska metoda wsparcia artystek myślących o internacjonalizacji swojej pracy – program umożliwia pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes, a także wzmacnia pewność siebie i poczucie własnej skuteczności kobiet działających w sektorze kultury i kreatywnym. Spotkanie, w związku z eskalacją pandemii COVID-19 w woj. śląskim, zostało zrealizowane w formie online, prowadził je Wenancjusz Ochmann.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.