Global FemART – trzecie spotkanie pierwszej grupy Artists Circle

6 stycznia 2019 r. odbyło się trzecie spotkanie pierwszej grupy „Artists Circle” realizowane w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”. Spotkanie prowadził Wenancjusz Ochmann, a kolejne spotkanie, ostatnie z tego cyklu, odbędzie 28 stycznia 2020 r. Więcej o projekcie tutaj.

Instytut IQ w grudniu – Monitor miast kultury i kreatywności

Kontując wątek rozwoju lokalnego oraz roli kultury i kreatywności poruszonych w trakcie naszego październikowego spotkania INSTYTUTU IQ grudniową dyskusję poświęciliśmy na przyjrzenie się najnowszemu raportowi „The Cultural and Creative Cities Monitor” (Monitor miast kultury i kreatywności) opublikowanemu niedawno przez Komisję Europejską. czytaj dalej „Instytut IQ w grudniu – Monitor miast kultury i kreatywności”

Dzień wolontariusza w ARTerii

Fundacja ARTeria od lat prowadzi działania i programy mające na celu rozwój wolontariatu. Naszym celem jest nie tylko pozyskanie nowych osób i zaangażowanie ich w nasze działania, ale przede wszystkim poprzez ich aktywność rozwój fundacji na płaszczyznach stanowiących najlepsze odzwierciedlenie potrzeb przedstawicieli sektora kultury i kreatywnego. czytaj dalej „Dzień wolontariusza w ARTerii”

ARTeria w Londynie – pierwsze spotkanie w ramach projektu P4CA

Anna Ochmann oraz Wenancjusz Ochmann reprezentowali Fundację ARTeria na pierwszym spotkaniu partnerów nowego projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA) współfinansowanego w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus+. Celem projektu jest opracowanie nowych modeli wspierających realizację wysokiej jakości i skutecznych praktyk zawodowych w sektorze kreatywnym i kulturalnym, poprzez rozwijanie umiejętności opiekunów takich praktyk oraz trenerów w firmach realizujących ten typ wsparcia. czytaj dalej „ARTeria w Londynie – pierwsze spotkanie w ramach projektu P4CA”