Fundacja Arteria i Voices of Culture – wnioski po ostatnim spotkaniu online

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria wzięła udział w dialogu ustrukturyzowanym z Komisją Europejską w ramach czwartego tematu Voices of Culture w latach 2019-2021, który stawia pytania o wyzwania i szanse dla statusu i warunków pracy artystów oraz osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością. Jest ona jedną z 47 ekspertek z Unii Europejskiej wybranych do udziału w pracach nad tym tematem.

Voices of Culture to platforma dialogu między sektorem kultury a Komisją Europejską udostępniona przez Komisję Europejską. Uczestnicy Voices of Culture są odpowiedzialni za napisanie raportu z burzy mózgów, aby podzielić się swoimi uwagami na temat kilku obszarów dyskusji, w tym dochodów artystów oraz osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością, statusu artystów; mobilności artystów oraz innych osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością oraz wolności artystycznej i wolności słowa.  W niniejszym raporcie wyrażone zostały wyniki dyskusji pomiędzy uczestnikami spotkania burzy mózgów, a raport ten został przedstawiony przez uczestników Komisji Europejskiej na spotkaniu dialogowym. Anna Ochmann jest zaangażowana w opracowanie rozdziałów dotyczących badań i rekomendacji, kształcenia ustawicznego, reprezentacji, przedsiębiorczości i własności intelektualnej.

Spotkanie burzy mózgów dla tego tematu odbyło się online w dniach 27 i 28 kwietnia 2021 roku, a spotkanie dialogowe z Komisją Europejską odbędzie się 29 czerwca 2021 roku w Brukseli.

Temat „Status i warunki pracy artystów oraz osób zawodowo zajmujących się kulturą i kreatywnością” był ważny nawet w okresie poprzedzającym konferencję COVID-19, kiedy to sektor kultury i sektor kreatywny charakteryzował się już niestabilnymi praktykami pracy. Rozdrobniona organizacja kreatywnych łańcuchów wartości, często oparta na projekcie i niepewna praca, niedochodowy charakter wielu działań i (często źle wynagradzane) modele dochodów i przychodów oparte na własności intelektualnej to tylko kilka elementów, które się do tego przyczyniają. Kryzys COVID-19 powoduje ogromne straty w możliwościach uzyskania dochodów i prowadzenia działalności artystycznej i kulturalnej, przy czym najbardziej cierpią na tym słabsze podmioty. Skutki długoterminowe wiążą się ze zmianami w popycie na kulturę i zaangażowaniu w nią, zapotrzebowaniem na umiejętności pozwalające radzić sobie w nowej sytuacji, ryzykiem pogłębiania się nierówności w sektorze, „drenażu mózgów” z sektora oraz zubożenia różnorodności ekspresji.

Aby wzmocnić sektory, konieczne jest dalsze rozwijanie zrównoważonych modeli biznesowych oraz praca nad budową ekosystemu, który zapewni godne warunki życia i pracy artystom oraz osobom zawodowo związanym z kulturą i kreatywnością.

Lista wszystkich organizacji eksperckich: https://voicesofculture.eu/2021/03/08/participants-status-and-working-conditions-of-artists-and-cultural-and-creative-professionals/

Więcej o VOC: https://voicesofculture.eu/about/

Prezentacja swojej twórczości na arenie międzynarodowej w ramach Global FemArt

22 kwietnia 2021 odbyło się międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Global FemArt „Celebrating Artistic and creative female talent” (ang. „Święto artystek i kobiet kreatywnych”), podczas którego uczestniczki prezentowały swoje artystyczne działania. Była to przestrzeń otwarta na pokazywanie, pytania, wymianę doświadczeń. Uczestniczki podzieliły się również swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia biznesu.

Jako prelegentki reprezentujące Polskę wystąpiły na spotkaniu Alina Przydatek, prezentująca KiciNici oraz Agnieszka Chrzanowska-Małys, która prowadzi Studio ACM. 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną projektu, jego wynikami oraz platformą: https://www.globalfemart.eu

Praktyczne aspekty działalności artystycznej w ramach Global FemArt

24 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie online podsumowujące projekt Global FemArt, podczas którego miała miejsce prezentacja projektu oraz jego wyników. Drugą część wydarzenia stanowiły rozmowy z zaproszonymi prelegentkami: Joanną Ambroz oraz Moniką Chylak.

„Nie bój się robić dużych rzeczy, nawet jeśli dotychczas podejmowałeś jedynie te małe”

Joanna Ambroz – artystka, projektantka, doktorantka na katowickiej ASP, opowiadała o swoich prywatnych doświadczeniach związanych z internacjonalizacją działalności artystycznej – o możliwościach, plusach i minusach, trudnościach i tym, co przyszło bez większego problemu. Joanna podzieliła się również swoimi doświadczeniami z platformą Etsy, która promowana jest w programie projektu Global FemArt. Słuchaczki i słuchacze otrzymali cenne rady, zarówno praktyczne, jak i takie związane z osobistą filozofią podejścia do twórczości. Ważnym wnioskiem Ambroz było między innymi, że w sztuce bardzo ważny jest storytelling, idea; nie ma zatem większego sensu robić czegoś, z czym się nie identyfikujemy. Dzięki temu nasi odbiorcy w tym, co tworzymy, będą mogli znaleźć być może swoje problemy czy bliskie tematy.

Prace Joanny na etsy: https://www.etsy.com/pl/shop/JoannaAmbroz

Przewodnik po marketingu: http://bityl.pl/9sZ6I

Drugą prelegentką była Monika Chylak – prawniczka, aplikantka radcowska, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmującą się głównie prawem autorskim. Monika rozpoczęła od kwestii związanych z problemami prawnoautorskimi na poziomie międzynarodowym. Opowiedziała między innymi, dlaczego naruszenia prawa autorskiego w różnych krajach to kwestia bardzo skomplikowana i jak się przed nimi zabezpieczać. Poruszone zostały również kwestie zawierania umów międzynarodowych. Monika Chylak przyjrzała się regulacjom prawnoautorskim międzynarodowego portalu umożliwiającego sprzedaż swoich prac – etsy i opowiedziała o najważniejszych kwestiach, na które należy zwrócić uwagę, zanim wystawi się tam swoje prace.

Blog SO IN LAW, do którego odsyłała Monika – źródło wiedzy o prawie autorskim w praktyce: https://soinlaw.com/blog/

Praktyczne poradniki prawa autorskiego: https://www.wydawnictwo-odnowa.pl/katalog-ksiazek/1009-poradnik-dla-fotografow-poradnik-dla-projektantow.html

Spotkanie było niestety ostatnim w ramach projektu Global FemArt – podsumowującym, ponieważ projekt dobiega końca. Więcej o projekcie oraz jego wynikach można przeczytać na stronie: https://www.globalfemart.eu

Spotkanie online w sprawie Programu Kreatywna Europa 2021-2027

16 marca 2021 roku Anna Ochmann, Prezeska Fundacji Arteria, wzięła udział w spotkaniu online „Wprowadzenie do edycji  2021-2027 programu Kreatywna Europa„. Podczas spotkania poruszany był temat nowej, siedmioletniej edycji programu Kreatywna Europa, przybliżone zostały najważniejsze priorytety na kolejne lata oraz najistotniejsze zmiany. Przedstawione również zostały wytyczne i założenia trzech komponentów – Kultura, MEDIA i międzysektorowego oraz ich kształt w ramach nowej edycji.

Więcej o spotkaniu można przeczytać tutaj: https://kreatywna-europa.eu/otwieramy-zapisy-na-spotkanie-online-wprowadzenie-do-edycji-2021-2027-programu-kreatywna-europa-16-marca-2021/

O Programie „Kreatywna Europa”: https://kreatywna-europa.eu/o-programie/informacje/

Konferencja online „High-level forum on individual learning accounts”

4-5 marca 2021 roku odbyła się konferencja organizowana przez Komisję Europejską związana z możliwościami zindywidualizowanych profili edukacyjnych. Anna Ochmann – Prezeska Fundacji Arteria – uczestniczyła w spotkaniu online w imieniu Fundacji. Podczas konferencji poruszane były takie tematy, jak dotychczasowe doświadczenie z tego typu przedsięwzięciem, jego funkcjonowanie w kontekstach różnych krajów, możliwości i wyzwania.


Więcej o konferencji można przeczytać na stronie: https://www.individuallearningaccounts.eu

Więcej o roli Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/policies/culture-and-media_pl

Badania w Projekcie Master The Act – Kwestionariusz: Mentor kreatywny ds. zatrudnienia

Fundacja Arteria, jako jeden z międzynarodowych partnerów, uczestniczy w Projekcie Master The Act. Jednym z celów projektu jest opracowanie i stworzenie nowego profilu zawodowego – Mentora Kreatywnego – który będzie pracował z wykorzystaniem metodologii „Fake it”; „Creative Mentor for Employability”. Chcemy określić ​niezbędne obowiązki, umiejętności i kompetencje, które powinien posiadać, aby móc skutecznie wykonywać swój zawód. Profil zawodowy Mentor Kreatywny będzie się składał z kombinacji innych, już istniejących, profili zawodowych, między innymi doradcy zawodowego i edukatora/nauczyciela teatralnego. Mentor Kreatywny będzie łączył stosowanie technik teatralnych i tych wykorzystywanych przez doradców zawodowych.

Więcej informacji o samym projekcie można znaleźć na stronie: https://mastertheact.eu

Kwestionariusz kierowany jest w stronę osób działających w obszarze szeroko rozumianego teatru: do nauczycieli i edukatorów teatralnych. Stanowi on ważny punkt wyjścia podczas definiowania zawodu Mentora Kreatywnego. Jeżeli jesteś takim nauczycielem, uprzejmie prosimy o wypełnienia ankiety – będzie to dla nas wartościowa opinia.

Kwestionariusz dostępny jest tutaj: https://docs.google.com/forms/d/1ekJnsXtRPkAFjhnXzMXxEXND_TIfo8XubdBeT9Afo8Y/edit

Międzynarodowy networking Global FemART dla artystek i twórczyń kreatywnych.

„Proces twórczy zaczyna się w głowie”

Dzisiaj odbyliśmy wspaniałe spotkanie w ramach projektu Global FemArt „Global FemART’s International Networking Circle for Female Artist and Creatives”. Spotkaliśmy się na Zoomie, a po krótkim wprowadzeniu przedstawiliśmy partnerów biorących udział w wydarzeniu: Inova Consultancy, Materahub, FyG Consultores oraz Fundacja ARTeria.Wszyscy uczestnicy i uczestniczki przedstawili/ły się, krótko opisali/ły i przedstawili/ły swoje artystyczne przedsięwzięcia czy projekty. Mogliśmy zobaczyć swoje portfolia i strony internetowe. Stworzyliśmy również mapy myśli związane z celami uczestników/czek i planowanymi krokami w ich biznesie i życiu. Mieliśmy też trochę czasu na nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń. Dziękujemy wszystkim za udział w tym inspirującym spotkaniu.

O projekcie

Global FemArt ma na celu zapewnienie szczególnego wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości artystek i twórczyń poprzez holistyczny program łączący szkolenia online i mentoring. Program szkolenia umożliwi artystkom i osobom działającym kreatywnie pogłębić wiedzę na temat prowadzenia i rozwijania kreatywnego biznesu, a także wzmocnienie ich pewności siebie i poczucia własnej skuteczności. Global FemArt pomoże również artystkom w podjęciu kolejnych kroków w ich biznesie, zachęcając je do przejścia w kierunku bardziej zglobalizowanego handlu.

Storna projektu: https://www.globalfemart.eu

#globalfemart#arteria#fundacjaarteria#creativity#femaleartist#ErasmusPlus

Zimowy koncert uczniów szkoły muzycznej VENO’S STUDIO

Jak co roku Fundacja ARTeria, realizując jeden ze swoich celów statutowych, wspiera uczniów i słuchaczy Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO. Także w tym roku zaangażowaliśmy się w przygotowanie prezentacji osiągnięć uczniów – choć w nietypowej formie. Z powodu restrykcji pandemicznych zajęcia w szkole odbywają się online i tak też został przygotowany koncert! To uczniowie zaprosili nas do swoich domów i tam dla nas koncertują. Dziękujemy wszystkim wykonawcom za dobrowolnie udostępniony materiał filmowy.

Zapraszamy na dwie części koncertu zimowego: pierwsza jest dostępna tutaj, a druga – tutaj.

Wykonawców przygotowali: Agata Sajan oraz Mateusz Wesołowski, a nagrań dokonano w ramach procesu dydaktycznego.

ENCATC – zebranie członków międzynarodowej sieci z ARTerią

Fundacja ARTeria, od 2020 roku, jest członkiem międzynarodowej sieci ENCATC zrzeszającej organizacje i instytucje zajmujące się kształceniem w dziedzinie zarządzania kulturą oraz politykami kulturalnymi.

11 grudnia 2020 r. odbyło się Annual General Assembly 2020 sieci, z udziałem Anny Ochmann prezeski Fundacji ARTeria. Spotkanie było okazją do przeanalizowania i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego sieci, a także przeprowadzenia wyborów do zarządu sieci.

Misją ENCATC jest stymulowanie rozwoju debaty i kwestii związanych z jednej strony z zarządzaniem w kulturze oraz z edukacją odpowiadającą wyzwaniom współczesności w odniesieniu do zmian politycznych, ekonomicznych, społecznych czy technologicznych, z drugiej – z politykami kulturalnymi w Unii Europejskiej i poza nią. Działalność sieci skupia się na wymianie doświadczeń, prowadzeniu wspólnych projektów, promocji mobilności i badań naukowych oraz podwyższaniu standardów nauczania.