The Voices of Culture z ARTerią w Brukseli

Anna Ochmann reprezentowała Fundację ARTeria w trakcie Dialogue Meeting the Voices of Culture dedykowanemu “Gender Balance in the Cultural and Creative Sectors”, które odbyło się 6 listopada 2019 roku w Brukseli. Spotkanie było połączone z prezentacją raportu powstałego po wrześniowym spotkaniu ekspertek i ekspertów w Pradze (więcej tutaj), a jednocześnie jest elementem stałego dialogu pomiędzy Komisją Europejską, a państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach tzw. otwartej metody koordynacji (OMC – więcej tutaj). czytaj dalej „The Voices of Culture z ARTerią w Brukseli”

Global FemART – spotkanie

Od listopada 2018 r. organizacje partnerskie z Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, Hiszpanii i Belgii pracują wspólnie nad projektem Global FemART, współfinansowanym w ramach programu Erasmus+, którego celem jest opracowanie i przetestowanie nowych form wsparcia artystek i kobiet związanych zawodowo z sektorem kultury i kreatywnym w internacjonalizacji ich pracy. czytaj dalej „Global FemART – spotkanie”

Drugie spotkanie partnerów projektu L2C w Bratysławie

Kolejne spotkanie partnerów projektu Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries odbyło się w Bratysławie, a naszym gospodarzem byla Rozvojova Agentura Senec-Pezinok. W trakcie dwóch dni pracy (10-11 października 2019 r.) najważniejsze wnioski ze, zrealizowanego we wszystkich krajach projektu, badania przedstawiła wiceprezeska Fundacji ARTeria – Izabela Piotrowska-Grosse, skupiliśmy się także na omówieniu kolejnych działań projektowych.

czytaj dalej „Drugie spotkanie partnerów projektu L2C w Bratysławie”