Celem projektu VX Designers jest stworzenie metodologii, która pozwoli na wykorzystanie idei wystawy jako narzędzia pedagogicznego oraz zapewni nauczycielom i uczniom podstawy do stworzenia własnej wirtualnej wystawy.

Wystawiennictwo może być w dzisiejszych czasach inspirującą praktyką edukacyjną rozwijającą umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz refleksji uczniów – pod warunkiem że nie będzie to bierne oglądanie wystawy, podążanie ścieżką, którą wyznaczył kurator. Takie wykorzystanie idei (współ)tworzenia wystawy wpłynie na umiejętności i kluczowe kompetencje młodych ludzi potrzebne na rynku pracy XXI wieku, takie jak poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, planowanie i analizowanie, a także przyczyni się do rozwoju ich umiejętności cyfrowych.

Koordynatorem projektu jest  SCS LogoPsyCom (Belgia), a partnerami oprócz Fundacji ARTeria także: Les Apprimeurs (Francja), C.I.P. Citizens in Power (Cypr), Associacio per a la Creacio i Estudis de Projectes Socials C.E.P.S. (Hiszpania) oraz European Education & Learning Institute (Grecja).

Zapraszamy na stronę projektu (już wkrótce).

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.