„Master the Act” to kolejne międzynarodowe partnerstwo projektowe z udziałem Fundacji ARTeria współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego celem jest opracowanie oraz przetestowanie nowych metod edukacyjnych do wykorzystania w procesie nauki przez całe życie (life long learning) przez profesjonalistów z Unii Europejskiej. Projekt łączący bezpośrednio laboratoria teatralne z elastyczną nauką cyfrową.

Głównym celem projektu jest opracowanie metodologii i narzędzi do rozwoju oraz udoskonalenia złożonego zestawu umiejętności, który obejmuje m.in. umiejętności cyfrowe, inteligencję emocjonalną, kreatywne myślenie, umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, przywództwo i pracę zespołową, a także globalne kompetencje potrzebne do rozwoju na zmieniającym się rynku pracy.

Cieszymy się, że możemy ponownie nawiązać współpracę z naszymi „starymi” partnerami: Materahub (Włochy) i Inova (Wielka Brytania) oraz rozpocząć nową współpracę partnerską z L’Albero (Włochy, koordynator projektu), Agencia Para el Empleo de Madrid ( Hiszpania), Asociatia European Academy i Ipazia Production SRL (obie z Rumunii) oraz Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (Francja).

Zapraszamy na stronę projektu (tutaj) oraz na profil FB (tutaj).