INSTYTUT IQ to cykl spotkań zainaugurowany w październiku 2013 r. dedykowany przede wszystkim zagadnieniom innowacyjnej, nowoczesnej edukacji – także artystycznej (w tym jej roli i formom), a także szerzej – wyzwaniom współczesnego świata. Spotkania realizujemy w formie klubu dyskusyjnego, warsztatów lub szkoleń starając się rozwijać działania na rzecz nauczania i uczenia się, rozwoju zarówno indywidualnego, jak i całego społeczeństwa obywatelskiego, a także wpływać na kształtowanie postaw niezbędnych do rozumienia wielokulturowego świata, rozwijania świadomości obywatelskiej, upowszechnianiem praw człowieka i działań wspomagających rozwój demokracji. Spotkani odbywają się co dwa miesiące (z wyjątkiem lipca i sierpnia).

INSTYTUT IQ to dialog o współczesnym świecie. Poprzez różnorodność form wyrazu. Poprzez nowe trendy i zjawiska. Poprzez spotkanie awangardy i tradycji. Poprzez zderzenie poglądów i poszukiwanie cech wspólnych.

INSTYTUT IQ to interakcja.