„Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”, to projekt którego celem jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez stworzenie kompleksowego programu łączącego szkolenia (online) z mentoringiem. Program umożliwia artystkom i twórczyniom pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes, a także wzmacnia ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. Pracujemy także nad wsparciem rozwoju kreatywnych biznesów w kontekście ich internacjonalizacji oraz udziału w zglobalizowanym rynku zgodnie ze strategią „UE 2020” na rzecz wzrostu i zatrudnienia, która ma na celu zbudowanie sektora kulturalnego zdolnego do coraz większego udziału w zatrudnieniu w całej Europie. Jednym z ważniejszych rezultatów projektu jest także praca nad zwiększaniem świadomości decydentów dotyczących istniejących nierówności płci w sektorze kultury i kreatywnym. Projekt, realizowany z partnerami z Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Włoch)  jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.