Fonogesty (w j. angielskim – cued speech) to system polegający na wykonywaniu umownych gestów ręką przy jednoczesnym głośnym mówieniu. Osoba niesłysząca lub niedosłysząca uczy się w ten sposób odczytywania wypowiedzi z ust.

Projekt CUED SPEECH EUROPA ma na celu promowanie francuskich, polskich oraz włoskich adaptacji fonogestów w celu zwiększenia wykorzystania tej metody w edukacji. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdefiniowany wzrost zapotrzebowania na umiejętność posługiwania się tą metodą także wśród nauczycieli czy trenerów w systemie edukacji (tym bardziej, że osoby niesłyszące lub niedosłyszące nie uczęszczają obecnie wyłącznie do szkół specjalnych). Fonogesty są stosunkowo prostą techniką, a badanie potwierdzają jej skuteczność (m.in. zwiększenie rozumienia złożonego komunikatu od 25% do nawet 84%). Grupami docelowymi projektu są uczniowie niesłyszący i niedosłyszący oraz ich nauczyciele, rodziny i przyjaciele.

W ramach projektu zostaną opracowane m.in.: broszura na temat metody fonogestów i jej zalet, moduły szkoleniowe wraz z ćwiczeniami, a także kolekcja 100 fiszek z najczęściej używanymi zwrotami.

Projekt jest realizowany w międzynarodowym partnerstwie w formule „par” krajowych: LogoPsyCom oraz ALPC (Belgia), Istituto dei Sordi di Torino oraz Euphoria Net Srl (Włochy), a także Katolicki Uniwersytet Lubelski i Fundacja ARTeria (Polska).

Zapraszamy na stronę projektu (już wkrótce).

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.