„Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” jest  międzysektorowym partnerstwem strategicznym, które koncentruje się na rozwoju priorytetów kształcenia zawodowego nauczycieli i mentorów ze szczególnym naciskiem na otwartą i innowacyjną edukację, edukację cyfrową oraz nowoczesne metody nauczania. Ważnym aspektem projektu są również elementy kształcenia młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych ludzi. Pracujemy (wspólnie z parterami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Słowacji i Hiszpanii) nad rozwojem kreatywnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości jako ważnego i innowacyjnego rozwiązanie dla wielu młodych ludzi borykających się z poważnymi wyzwaniami związanymi z wejściem na rynek pracy po skutkach kryzysu gospodarczego w 2008 roku. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.