Projekt Fundacji w międzynarodowym badaniu porównawczym „Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Economic and Social Development as part of European Regional Policy

 

Z przyjemnością informujemy, iż przygotowany i realizowany przez Fundację ARTeria projekt „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesienie efektywności ich działania” został wybrany do prezentacji jako jedno ze studiów przypadków w międzynarodowym badaniu porównawczym „Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Economic and Social Development as part of European Regional Policy”. Badanie to prowadzone jest przez Instytut ERICarts na zlecenie Komisji Europejskiej.

Informacje o naszym projekcie będą jednym z elementów raportu przygotowywanego przez Fundację Pro Cultura, eksperta krajowego tego badania.
Badanie zakończone zostanie seminarium na temat wykorzystania funduszy strukturalnych w kulturze oraz wpływu projektów kulturalnych na społeczny i ekonomiczny rozwój regionów, które odbędzie się w Brukseli, w październiku br. Szersze informacje na temat badania w najbliższym czasie będzie można znaleźć na stronie koordynatora (www.ericarts.org) oraz Fundacji Pro Cultura (www.procultura.pl).