Projekt ArtENprise – news SFERA TV

News zrealizowany przez SFERA TV na temat projektu „ArtENprise – Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial SkillsProjekt koordynowany jest przez Izbę Handlową w Granadzie. Zobacz tutaj.

Partnerami projektu są organizacje z Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest wspieranie artystów, osób i organizacji związanych z sektorem kreatywnym w rozwoju i/lub doskonaleniu umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz tych kompetencji, dzięki którym praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogą stać się zajęciem gwarantującym sukces i satysfakcję finansową. Wsparcie obejmuje również działania mentorów oraz innych artystów/pracowników sektora kreatywnego z krajów partnerskich, poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami. Więcej na stronie: www.artenprise.eu