Program Kultura 2007-2013

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Punkt Konsultacyjny ds. Kultury w MKiDN dotyczącym Programu Kultura 2007-2013, które odbyło się 5 lipca 2007 roku w Warszawie.
Więcej na: www.mkidn.gov.pl