Profesjonale kadry mediów lokalnych – grudzień 2011

W grudniu rozpoczęło się, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Profesjonalne kadry mediów lokalnych, indywidualne doradztwo zawodowe oraz szkolenia w ramach warsztatów umiejętności społecznych (14-15 grudnia) oraz ABC Dziennikarstwa (17-18 grudnia).

Projekt Fundacji ARTeria dedykowany profesjonalizacji kadr mediów lokalnych poprzez szereg specjalistycznych szkoleń i warsztatów ma zwiększyć dostęp do aktualnej wiedzy i informacji, a także umiejętności i motywacje pracowników mediów lokalnych w woj. śląskim, a przez to wzmocnić ich konkurencyjność i zdolności do zatrudnienia.

Więcej: www.medialokalne.org

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1 w woj. śląskim Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw).