Prawo autorskie i własność intelektualna – jak zmienić pasję artystyczną w pracę dochodową

W kwietniu 2018 roku zaprosiliśmy artystów i osoby zainteresowane pracą w sektorze kreatywnym, które chciałby zmienić swoją pasję w zawód, na cykl czterech spotkań  dotyczących prawa autorskiego oraz własności intelektualnej.

Współczesność to czasy cyfrowej rewolucji, która stawia pytania o sytuację artysty tworzącego oraz publikującego swoje dzieła m.in. w internecie. W trakcie warsztatów rozmawialiśmy o różnicach pomiędzy „wszystkie prawa zastrzeżone”, a wolnymi licencjami, o ochronie praw autorskich, o zarobkowaniu poprzez udostępnianie prac w sieci. Także o szukaniu inspiracji, a kradzieży dóbr intelektualnych. W ramach spotkań zostały przygotowane moduły dedykowane „branżom” – muzycznej i artystów wizualnych. Ci pierwsi zastanawiali się czy trasy koncertowe są obecnie podstawowym źródłem dochodów, dyskutowali o tym czy warto rejestrować swoje utwory np. w ZAIKSie czy nie, a także o wadach i zaletach systemu zbiorowej ochrony praw autorskich. Ostatnim z elementów w tej części były kwestie związane z wydaniem własnej płyty – jak szukać wydawcy i jakie prawa można mu przekazać? A może warto korzystać, publikować i zarabiać na muzycznych platformach internetowych?

W module skierowanym do artystów wizualnych skupiliśmy się na kwestiach takich jak publikowanie własnych prac w internecie (na jakich zasadach? jak można z tego zarabiać?), ale także o tym co można, a czego nie wolno sobie „zabrać” z zasobów sieci?