Pozyskiwanie środków przez organizacje pozarządowe na realizację projektów z organizacji i instytucji grantodawczych

Fundacja ARTeria w ramach projektu „Wzmocnienie struktury oraz zasobów instytucjonalnych i kadrowych Fundacji Arteria” zaprosiła wszystkich chętnych na konferencję podsumowującą w formie szkolenia „Pozyskiwanie środków przez organizacje pozarządowe na realizację projektów z organizacji i instytucji grantodawczych”.

Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z podstawowymi źródłami pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe w czterech blokach tematycznych. Pierwszy to otwarte konkursy ofert ogłaszane przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie wskazujący podstawowe zasady ubiegania się o środki: aspekty formalne, zagadnienia merytoryczne, formularze, niezbędne załączniki. Drugi blok tematyczny to omówienie możliwości aplikowania w ramach trzech komponentów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansującego): Demokracja i społeczeństwo obywatelskie, Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, Równe szanse i integracja społeczna. Kolejny blok obejmuje wybrane programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Promocję twórczości, Edukację kulturalną i upowszechnianie kultury, Rozwój inicjatyw lokalnych, Znaki czasu, Patriotyzm jutra, Dziedzictwo kulturowe. Ostatni blok to omówienie możliwości przygotowywania projektów przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach szkolenia uczestnicy poznali specyficzne dla każdego z programów źródła finansowania, obszary tematyczne, uprawnionych wnioskodawców, koszty kwalifikowane, minimalną/maksymalną wysokość dotacji, zasady ubiegania się o dotacje, terminy naborów.

Szkolenie odbyło się 27 marca 2008 r. w godzinach od 15.00 do 20.00 w Kawiarni Artystycznej Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, (ul. Gen de Gaulle’a 17).

Wstęp na szkolenie był wolny, a każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów szkoleniowych, a po zakończeniu zaświadczenie uczestnictwa.