Pozyskaliśmy finansowanie na realizację projektu w ramach programu LIFELONG LEARNING!

Fundacja ARTeria od początku swojego działania współpracuje z licznymi parterami – zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Jest także jedyną polską organizacją pozarządową w międzynarodowej sieci Culture Acvtion Europe. Te doświadczenia, kontakty, a także przekonanie osób działających w ARTerii o konieczności wypracowywania narzędzi, polityk i realizowania projektów w szerokich partnerstwach zaowocowały kolejnym sukcesem.

Wspólnie z parterami z kilku europejskich krajów Fundacja pozyskała finansowanie na realizację międzynarodowego projektu w ramach unijnego programu Lifelong Learning – projektu związanego z szeroko rozumianą edukacją artystycznązatytułowanego: The European Cultural Learning Network . Liderem projektu jest londyński Collage Arts, a pozostałymi parterami: VIA University College z Danii, DIMITRA Institute of Training and Development z Grecji, Rinova Ltd z Wielkiej Brytanii, ArtQuimia S.C.A. z Hiszpanii, Associazione Culturale MuLab z Włoch oraz  Stichting Beleven – New Arts College z Holandii, a także stowarzyszenie Mitra ze Słowenii, Association Prostor Plus z Chorwacji, Kau Academy z Estonii, Hope for Children z Cypru. Projekt wspierają także liczne instytucje, firmy i media m.in.: z wielkiej Brytanii: Professional and Community Education (PACE), Goldsmiths College, University of London, włoskie Conservatorio Statale di Musica di Benevento, Mira Media z Ultrechtu (Holandia), Channel ET3 (Grecja), Univerza v Novi Goici z Chorwacji, Folk University of Upsalla ze Szwecji, Lubomir Pipkov National Music School z Sofii (Bułgaria) a także zabrzańska firma VENOS STUDIO od lat działająca w szeroko rozumianej edukacji artystycznej.

Działania rozpoczęły się 1 października 2012 roku, projekt potrwa 3 lata. Więcej już wkrótce.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.