Poszukujemy osób do współpracy – projekty graficzne

Fundacja ARTeria rozpoczęła 1 września 2011 r. realizację projektu „Profesjonalne kadry mediów lokalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a także zwiększenie motywacji do świadomego kierowania własną drogą zawodową przez 64 mieszkanek i mieszkańców woj. śląskiego pracujących w mediach lokalnych.

Poszukiwaliśmy osób do współpracy w zakresie wykonania projektów graficznych: ulotki oraz plakatu, baneru internetowego, a także opracowania wizualizacji strony internetowej projektu.
Wybrane osoby zostały zaproszone do rozmowy kwalifikacyjnej.
Wszelkich informacji udzielało biuro projektu, telefonicznie: 32 777 44 11 lub biuro@fundacja-arteria.org.
Obencie zaproszamy już na stronę projektu: www.medialokalne.org