Podsumowanie sukcesu tegorocznej edycji EDD

Fundacja ARTeria od początku koordynacji organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa w woj. śląskim przez NID (wcześniej KOBiDZ) organizuje różnorodne wydarzenia, spotkania, wycieczki tematyczne, także wspiera wydanie przewodnika po imprezach EDD, itp. – w tym miejscu ogromne podziękowania za pracę należą się przede wszystkim naszym wolontariuszom! Podsumowanie spektakularnego sukcesu tegorocznej edycji EDD (ponad 100 tys. uczestników) wraz z omówieniem planów przyszłych dni odbyło się – na zaproszenie wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz wicemarszałek województwa śląskiego Aleksandry Gajewskiej – w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 15 listopada 2013 roku. Także prezes Fundacji została zaproszona do udziału w tym spotkaniu.