Podsumowanie raportu badawczego Talent Matching Europe

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem raportu powstałego w ramach Talent Matching Europe (TME) – programu partnerskiego współfinansowego przez Unię Europejską. Jego celem jest stworzenie, przetestowanie oraz ocena programu szkoleniowego i ustandaryzowanych ram kompetencyjnych dla osób wspierających utalentowaną młodzież, szczególnie taką o utrudnionym starcie życiowym, w tym ze środowisk wielokulturowych, które rozpoczynają pracę, działalność gospodarczą lub staż w przemyśle kreatywnym i przemyśle kultury. Cel ten łączy się ściśle z priorytetami UE w zakresie aktualizacji kompetencji i profilu zawodowego nauczycieli i instruktorów zawodu, określonymi w roku 2010 w Bruges Communiqué oraz z wypracowaniem spójnej polityki UE dla przemysłów kreatywnych i przemysłu kultury

Partnerzy projektu to  Collage Arts and Rinova (UK), CEPS (Hiszpania), MULAB (Włochy), ARTeria (Polska), EASP (Macedonia) and Prostor Plus (Chorwacja).

Podsumowanie w wersji polskiej (tutaj) i angielskiej (tutaj).