Podsumowanie edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 2010

Prezes Fundacji ARTeria wzięła udział w podsumowaniu tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 2010 zorganizowanych pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu”. Fun­dacja od dwóch lat włącza się aktywnie, zarówno organizacyjnie, finansowo, jak i promocyjnie, w organizację tej międzynarodowej imprezy, co wpisuje się w cele statutowe organizacji. Spotkanie podsumowujące otworzyła dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków – Paulina Florjanowicz. Z rezultatami organizacji tegorocznej edycji w wybranych województwach zapoznali uczestników: Andrzej Borucki – dyrektor Muzeum w Łęczycy, Maria Koc – dyrektor Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim, Agnieszka Szepetiuk-Barańska z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, Maria Witek – starszy kustosz w Biurze Dokumentacji Zabytków w Szczecinie wraz z Beatą Makowską – kierownikiem oddziału terenowego KOBiDZ w Szczecinie, Jarosław Szafaryn – naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Żyrardów, a całość podsumował Marcin Rembacz z KOBiDZ w Warszawie.

Spotkanie zostało zorganizowane 25 listopada 2010 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

Więcej na www.kobidz.pl