Podsumowanie akcji ŚLĄSKIE. TU ROZMAWIAMY z ARTerią

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w podsumowaniu akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”, które odbyło się  9 stycznia 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach z udziałem marszałka woj. śląskiego Wojciecha Saługi oraz Zarządu Województwa. W trakcie konferencji zaprezentowano zaktualizowany „Kierunek Śląskie 3.0” –  inicjatywę strategiczną, której celem jest rozwój województwa w oparciu o jego potencjały i atuty.

Sama akcja została ogłoszona kilkanaście miesięcy temu, a jej zadaniem było skumulowanie pomysłów, przedsięwzięć i projektów zaproponowanych przez mieszkańców regionu w trakcie bezprecedensowego w skali kraju procesu partycypacji społecznej pod nazwą „Śląskie. Tu rozmawiamy”. Jednym z elementów procesów były także spotkania eksperckie – Anna Ochmann wzięła także udział w tej dedykowanej kulturze w województwie (więcej tutaj).
Dokument „Kierunek Śląskie 3.0” powstawał dwuetapowo. Do 28 projektów inicjalnych, zaproponowanych przez władze regionu, w wyniku prowadzonego w regionie procesu partycypacji włączono 30 projektów społecznych. Ten etap prac nad dokumentem „Kierunek Śląskie 3.0” nie jest ostateczny. Kolejnym krokiem w realizacji programu ma być szeroki dialog ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi rozwojem i wdrażaniem w życie tego dokumentu. Niektóre tematy wymagają pogłębionej debaty w gronie ekspertów i praktyków, inne doprecyzowania. W roku 2017 proces będzie kontynuowany.

Więcej: www.turozmawiamy.slaskie.pl