Pobierz informator tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa i weź udział w wydarzeniach!

Hasłem kolejnej, XXI edycji EDD 2013 w Polsce jest:„Nie od razu Polskę zbudowano”. Tytuł odwołuje się do budowania państwowości Polski, państwowości – która ukonstytuowała się w X wieku i trwa do dzisiaj. Państwowości rozumianej nie tylko dosłownie jako kształtowanie się na przestrzeni dziejów granic, ale również symbolicznie jako poczuciu przynależności i związku z historią, językiem, tradycją oraz szeroko ze stanowieniem prawa, rozwojem gospodarczym, wynalazkami, wszystkimi dziedzinami sztuki i architektury, dyplomacją, sportem, edukacją, wszystkim tym co stanowi o budowaniu tożsamości narodowej…

Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 odbędą się tradycyjnie w drugi i trzeci weekend września (7-8 i 14-15 września 2013 r.). Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uroczysta inauguracja będzie miała miejsce w Opactwie Cysterskim w Wąchocku 7 września 2013 r.

Pobierz informator tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w woj. śląskim i weź udział w wydarzeniach!
Więcej o przygotowanym przez Fundację ARTeria w ramach EDD 2013 spotkaniu z „Ujawnionym” – tutaj.