wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

Ważna jest znajomość wolnego charakteru zawodu artysty – wywiad z Ewą Pańczyk-Hałubiec

Przygotowuje Pani uczniów gliwickiej szkoły plastycznej do dalszej drogi edukacyjnej. Jakie kompetencje są najważniejsze w Pani opinii dla młodych artystów kończących średnią szkołę artystyczną, a więc zawodową?

W szkole pracuję od 2006 roku i od początku wiedziałam, że ważne w ułatwieniu dobrego startu i zdobywania wiedzy jest znajomość wolnego charakteru zawodu. Swoimi doświadczeniami zawodowymi staram się w związku z tym dzielić, aby przybliżać młodzieży kształt zawodu artysty. Uczę ich, jak stworzyć i zorganizować wystawę, pokazuję przykłady z życia, udzielam praktycznych porad.

Uważam, że najważniejsze jest to, aby uczeń potrafił mówić o swojej pracy: aby używał odpowiedniego, zawodowego języka. Uczniowie kształtują to nie tylko w ramach swojej specjalizacji, ale na wszystkich przedmiotach artystycznych: na historii sztuki, rzeźbie czy innych projektowych przedmiotach.

Wszystkich uczniów łączy wysoka wrażliwość. Nie każdy jednak potrafi płynnie lub odważnie mówić o tym, co robią, a jest to bardzo ważne w praktyce.

A czy takie kompetencje miękkie, jak praca w zespole, komunikacja, również są pielęgnowane w szkole?

Każda klasa tworzy zwarty zespół i na pewno wspólna praca jest tutaj bardzo ważna. Umiejętności te szlifowane są niejako „przy okazji” wspólnych działań przy różnych projektach czy zadaniach, czyli w praktyce.

Czy szkoła w jakiś sposób w te kompetencje wyposaża?

Tak, cieszę się bardzo z nowego projektu „Kompetentni uczniowie w Liceum Sztuk Plastycznych oraz ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych” związanego z praktykami, w którym bierze udział nasza szkoła, a który uzupełnia w atrakcyjny sposób kształcenie ogólne. Dzięki praktykom uczeń dowiaduje się, w czym jest dobry i jakie ma mocne strony, a te słabsze może szlifować.

Bardzo dziękuję za rozmowę!

Ewa Pańczyk-Hałubiec – urodzona w 1973 roku w Zabrzu. Od urodzenia mieszka Gliwicach. W 2000 roku obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w 2008 roku kurs pedagogiczny na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Członek Polskiego Związku Artystów Plastyków Okręgu Gliwicko – Zabrzańskiego. Nauczyciel mianowany technik malarskich oraz rysunku i malarstwa w Liceum Sztuk Plastycznych i Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Gliwicach (Barlickiego 3, Gliwice). Bierze czynny udział w licznych plenerach w kraju i za granicą, między innymi w projekcie MADOA (Multicultural Art & Design Open Air). Autorka indywidualnych i zbiorowych wystaw malarstwa. Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w Liceum Sztuk Plastycznych.

Zdjęcia autorstwa Michaliny Kuczyńskiej

Ewa Pańczyk-Hałubiec

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria