wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

Opieka nad uczniem powinna mieć charakter indywidualny – wywiad z Anetą Ćwikieł-Łobodą

rozmawiała Michalina Kuczyńska, Fundacja ARTeria

Gliwicka Szkoła Plastyczna działa od ponad 20 lat. Skąd pomysł założenia takiej szkoły?

Pierwotnie utworzone zostało Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym, a pomysł założenia szkoły artystycznej urodził się później z racji braku takiej placówki w okolicy – tak powstała koncepcja Liceum Plastycznego. Jego twórcą była Prezes Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży – mgr inż Grażyna Grzesik. Pomysł uzyskał akceptację miasta, a rozwój szkoły został wpisany w strategię rozwoju Gliwic.

Szkoła obecnie działa i rozwija się dość dobrze, z roku na rok mamy coraz większy nabór, a chętni przyjeżdżają nie tylko z Gliwic, ale również z Rybnika, Zabrza czy Tarnowskich Gór – także cieszymy się dość dobrą renomą. Młodzież w rozmowach zwraca uwagę przede wszystkim na atmosferę, podkreślając, że szkoła jest dla nich przyjaznym miejscem.

Jakie “Plastyk” oferuje specjalizacje i z czego wynika akurat taki wachlarz?

Do tej pory jako specjalizację prowadziliśmy fotografię i film. Dużą popularnością cieszą się również techniki malarskie, techniki graficzne i oraz nowa – od roku 2021 – animacja komputerowa. Jeżeli chodzi o przedmioty artystyczne, to mamy bardzo dużą liczbę godzin i uczniowie wychodzą bardzo dobrze przygotowani, a duża część kieruje się na wyższe szkoły artystyczne. Jeśli chodzi o kompetencje miękkie, to z powodu nauczania zdalnego skupiamy się w tym momencie na kompetencjach społecznych.

Mało szkół decyduje się na stałą współpracę z pedagogiem-doradcą zawodowym, który ma wspierać uczniów w wyborze ich drogi zawodowej. Skąd taki pomysł i jak taka współpraca wygląda?

Pomysł na doradcę zawodowego w szkole to jest mój pomysł. Od momentu kiedy rozpoczęła się nowa podstawa programowa, czyli kiedy ósme klasy przeszły do szkół ponadpodstawowych uznałam, że taka osoba w placówce to konieczność. Okazało się to trafem w dziesiątkę: Pani Anna Lewicka intensywnie pracuje z naszymi uczniami. Myślę, że młodzież jest z tej współpracy zadowolona, spotykają się oni zarówno na zajęciach grupowych, jak i indywidualnych. Pomysł związany jest też z realizacją ramowego planu nauczania, zgodnie z którymi taki doradca musi przeprowadzić co najmniej 10 godzin zajęć z daną klasą – więc ma on wymiar również instytucjonalny.

Dowiedziałam się, że szkoła bierze udział w projekcie „Kompetentni uczniowie w Liceum Sztuk Plastycznych oraz ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych”. Skąd taki projekt, jak pozyskuje się partnerów do udzielania praktyk?

Projekt został stworzony we współpracy z firmą Project Hub i obejmuje zarówno Liceum Sztuk Plastycznych jak i wygasającą już Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych. Zasadniczą ideą projektu jest odbycie przez 75 uczniów z naszych szkół stażu w pełnym wymiarze godzin – 150 godzin w zakładach spokrewnionych z ich działalnością artystyczną. Oznacza to, że uczniowie będą odbywać staż w zakładach fotograficznych, stowarzyszeniach, w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, w bibliotece, w muzeach. W ramach projektu prowadzone są również zajęcia wyrównawcze.

Aktualnie jesteśmy w trakcie poszukiwania partnerów: mają to być być małe firmy zatrudniające od dwóch do kilku osób, aby opieka nad uczniem mogła mieć wymiar indywidualny, tak, aby każdy mógł z nich coś realnie wynieść. Uczniowie mogą również sami znaleźć sobie organizację czy firmę, w której chcieliby odbyć praktykę – musi jednak być to miejsce związane z ich działalnością artystyczną. Prowadzone będą również kursy z takich obszarów jak: animacja poklatkowa, programy Adobe, korekta barwna zdjęć do druku, prawa autorskie czy grafika 3D.

Uczniowie za praktyki otrzymają wynagrodzenie, a zaświadczenie o odbytym stażu w pełnym wymiarze będzie wartościowym wpisem w portfolio.

Część uczniów kontynuuje edukację na artystycznych studiach wyższych, część podejmuje od razu pracę. Czy mają Państwo wiedzę na temat tego, jak toczą się dalsze losy Waszych absolwentów?

Szkoła wyposaża w szeroki wachlarz umiejętności i przygotowuje uczniów wszechstronnie do dalszej edukacji. Część z nich wybiera studia, są to zazwyczaj szkoły artystyczne (dotyczy to około 70% absolwentów), jednak niektórzy wybierają kierunki niezwiązane ze sztuką, pozostawiając umiejętności artystyczne nabyte w szkole jako pewną inspirację czy hobby.

Jakie są pani plany na przyszłość w związku z działalnością w Szkole?

Na pewno marzy mi się większy budynek z profesjonalną galerią sztuki w związku z rosnącym zainteresowaniem (uśmiech). Staramy się, aby uczniowie pracowali w małych grupach, dlatego większa przestrzeń zawsze będzie z tego powodu pomocna.

Dziękuję bardzo za rozmowę!

Aneta Ćwikieł-Łoboda – pochodzi z niewielkiej miejscowości w województwie świętokrzyskim. Uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu. Ukończyła WSP w Krakowie . Jest magistrem biologii. Od 200O roku związana jest z Stowarzyszeniem Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach. Koncentruje się na ciągłym, nieustającym podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych, gdyż zawód nauczyciela wymaga nauki przez całe życie. Jej cel zawodowy to praca w charakterze dyrektora w dynamicznym, kreatywnym zespole oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych poprzez częste kontakty z ludźmi.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria