fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Warsztaty pilotażowe DigiKommune w Polsce

W dniach 30 i 31 stycznia 2023 roku w Gliwicach odbyły się warsztaty pilotażowe projektu Digi Kommune. W grupie dziesięciu kobiet-artystek i przedstawicielek sektora kreatywnego testowaliśmy materiały szkoleniowe powstałe w ramach projektu. Przeanalizowaliśmy materiały zawarte w 5 modułach szkoleniowych oraz kilka dobrych praktyk. Analiza tego materiału wywołała dyskusję na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych w ich codziennej praktyce zawodowej. Uczestniczki podzieliły się również swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Zrealizowaliśmy także kilka ćwiczeń praktycznych.

Omawiane materiały szkoleniowe uczestniczki warsztatów pilotażowych oceniły bardzo wysoko. Wskazały na ich dużą funkcjonalność i możliwość praktycznego wykorzystania. Jako zalety podkreśliły różnorodność zastosowanych form przekazu – filmiki, tutoriale, prezentacje. Przedstawione dobre praktyki, w opinii uczestniczek są dużą inspiracją do rozwoju własnej działalności. Dyskusja toczyła się również wokół specyfiki sytuacji w Polsce. Kryzysu gospodarczego, szalejącej inflacji oraz wojny toczącej się w Ukrainie, kraju z którym Polska bezpośrednio graniczy.

Więcej o projekcie: https://digikommune.eu/

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria