fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Walne Zgromadzenie międzynarodowej sieci ENCATC z ARTerią

tagi: ENCATC

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w Walnym Zgromadzeniu międzynarodowej sieci ENCATC, które odbyło się online 6 grudnia 2022 r.

Spotkanie było okazją do poznania nowych członków sieci, którzy dołączyli do ENCATC w 2022 roku, do dyskusji o sprawozdaniu z działalności sieci, projektach i badaniach naukowych realizowanych od 2021 roku oraz do podsumowania ostatnich osiągnięć. Wydarzenie było również okazją do podzielenia się z zarządem i współpracownikami wszelkimi sugestiami związanymi z rozwojem sieci, a także do analizy wyników finansowych.

Fundacja ARTeria jest członkiem ENTACT od 2021 r. ENCATC reprezentuje, wspiera i promuje kwestie związane z zarządzaniem kulturą oraz z edukacją w zakresie polityki kulturalnej, zajmuje się profesjonalizacją sektora kultury w celu rozwoju bardziej zrównoważonych rozwiązań oraz jest platformą do dyskusji i wymiany poglądów na poziomie europejskim i międzynarodowym. ENCATC reprezentuje przedstawicieli wszystkich dyscyplin sztuki i sektora kultury, jest organizacją pozarządową posiadającą status oficjalnego partnera UNESCO oraz obserwatora Komitetu Sterującego ds. Kultury Rady Europy. To prężnie rozwijająca się europejska platforma zachęcająca do poważnej wymiany wiedzy, opracowywania metodologii, dzielenia się doświadczeniami, do badań porównawczych i regularnej oceny potrzeb szkoleniowych w szeroko rozumianym obszarze zarządzania kulturą z europejskiego punktu widzenia. Pracuje poprzez szereg grup roboczych, projektów, konkretne działania i organizację wydarzeń.

ENCATC ściśle współpracuje z UNESCO, Radą Europy, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim, a także z Europejską Fundacją Kultury. ENCATC odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu trwałości i wzmacnianiu konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego, ze względu na fakt, że jego członkowie są bezpośrednio odpowiedzialni za kształcenie przyszłych menedżerów i operatorów kultury, a tym samym także przyszłych obywateli Europy, którzy będą korzystać z ofert kulturalnych na poziomach europejskim, poziomach krajowych i lokalnych.

Foto leadowe sztucznie inteligentne Midjourney, fraza Wieszak. CC ANC4.0.

tagi

ENCATC

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria