fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Doroczne spotkanie członków Culture Action Europe 2022 zostało zorganizowane online 23 czerwca 2022 r. Podczas sesji porannej odbyło na Walne Zebranie, a forum – w sesji popołudniowej.

Poranna sesja obejmowała informacje na temat działalności Culture Action Europe (CAE) w ostatnim roku wraz z prezentacją dokumentów księgowych i planowanego budżetu na 2023 rok. Ważną częścią spotkania była prezentacja kandydatów i wybory do Komitetu Wykonawczego CAE. W trakcie walnego zebrania członków poruszono jeszcze dwie ważne kwestie: propozycję zmian w statucie stowarzyszenia oraz prezentację nowej identyfikacji wizualnej. Z kolei popołudniowa sesja była okazją do spotkania członków sieci w ramach forum, które obejmowało: prezentację nowych członków CAE oraz działania networkingowe, a także dyskusję pt. ’What to advocate for in the Work Plan for Culture 2022-2026?’ oraz dwie sesje równoległe: „Kultura dla zdrowia” i „Warunki pracy artystów i pracowników sektora kultury”.

Fundacja ARTeria jest organizacją członkowską Culture Action Europe (CAE) od 2010 roku.

CAE powstało w 1994 roku pod nazwą European Forum for Arts and Heritage (EFAH) – Forum Européen pour les Arts et le Patrimoine (FEAP) w oparciu o prawodawstwo belgijskie. Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Culture Action Europe w 2008 roku. Przyjęto wówczas również nową strategię sieci, w której podkreślono, że dostęp do sztuki i uczestnictwo w kulturze jest podstawowym prawem każdego człowieka. CAE działa na rzecz inwestycji publicznych w kulturę i sztukę jako głównej siły rozwoju zrównoważonej i bardziej spójnej Europy. Dziś CAE jest najważniejszą europejską siecią reprezentującą inne sieci kulturalne, organizacje, artystów, aktywistów, naukowców i decydentów. CAE jest podstawowym miejscem opiniotwórczym i organizacją inicjującą debatę na temat polityk artystycznych i kulturalnych w UE. Jako jedyna sieć międzysektorowa łączy praktyków w kulturze – od sztuk performatywnych po literaturę, sztuki wizualne, projekty i inicjatywy różnych dziedzin sztuki, po reprezentantów kulturalnego ekosystemu i grupy aktywistów.

Zdjęcie: Steve Johnson (Pexels)

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria