wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

VXdesigners – wykorzystanie wystaw w praktyce szkolnej

Przewodnik wskazujący korzyści i dobre praktyki wykorzystania wystaw w praktyce szkolnej opracowany przez konsorcjum międzynarodowego projektu VX DESIGNERS (strona projektu).

Link do publikacji.

Fundacja ARTeria
ul. Gajowa 9, 41-807 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria