wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa • wydawnictwa

Umiejętności miękkie – dla jednych naturalne, dla innych – konieczne do wyćwiczenia

Fundacja Arteria jest jednym z partnerów Projektu Bridging The Gap, który ma na celu wyposażenie mentorów działających w sektorze kreatywnym w narzędzia do pracy z młodymi ludźmi. Projekt kładzie nacisk na umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, których niezbędne są młodym ludziom, aby wejść na rynek pracy rozwijającej się europejskiej gospodarki.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: https://www.bridgingthegapeurope.com

Umiejętności miękkie, inaczej mówiąc – umiejętności interpersonalne – czyli nietechniczne, odnoszące się do tego, jak pracujesz.  Dotyczy to również sposobu, w jaki kontaktujesz się z kolegami, klientami i pracownikami.  W porównaniu z umiejętnościami twardymi (które można zmierzyć biegłością w języku obcym, zdobytymi tytułami naukowymi czy znajomością programów komputerowych), umiejętności miękkie są trudne do zmierzenia.  Niezależnie od tego, nie czyni ich to mniej ważnymi.  Wręcz przeciwnie – w dzisiejszych czasach umiejętności miękkie są bardzo cenione.  Rekruterzy uznają umiejętności miękkie za dodatkowe informacje o przyszłym pracowniku.  W miejscu pracy, kompetencje takie jak dobre zarządzanie czasem, praca zespołowa, przywództwo, dobre funkcjonowanie pod presją, doświadczenie w radzeniu sobie z trudnymi klientami itp. są tak samo przydatne jak twarde umiejętności, których nauczono Cię w szkole.  Dla niektórych z nas te umiejętności przychodzą naturalnie, inni muszą je wyćwiczyć.  W takich sytuacjach pomocne jest wyjście ze swojej strefy komfortu i sięgnięcie po pomoc do miejsc, które oferują specjalne „szkolenia z umiejętności miękkich”.

Przykładowo, uważa się, że zajęcia teatralne pomagają w rozwijaniu umiejętności miękkich.  Doświadczenie teatralne przekształca strach przed wystąpieniami publicznymi w twórczą tremę.  Praktyka teatralna to nie tylko pomoc w mówieniu i autoprezentacji (kontrola oddechu, opanowanie mowy ciała czy odpowiednia dykcja), ale przede wszystkim rozwijanie naszych kompetencji organizacyjnych i logistycznych.  Stworzenie spektaklu teatralnego wymaga ogromnej pracy zespołowej, zarządzania czasem, wytrwałości, umiejętności komunikacyjnych i przywództwa.  Spotkanie ze sztuką zbliża ludzi i stwarza bezpieczne warunki do artystycznych improwizacji, a konieczność zapamiętywania wierszy rozwija koncentrację i pamięć.”* 

Dobrym przykładem wdrożenia praktyki teatralnej jako metody rozwoju umiejętności miękkich może być Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.  Uczniowie, angażując się w Teatrze Scena Główna Handlowa, mogą poznać pomocne metody, które mogą wykorzystać w codziennym życiu.  Inną ilustracją zdobywania kompetencji miękkich poprzez praktykę artystyczną/teatralną jest inicjatywa podjęta przez Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr.  Trening umiejętności miękkich poprzez ruch to „Innowacyjny 16-godzinny warsztat online dla nauczycieli rozwijający umiejętności miękkie poprzez somatykę i świadomą pracę z ciałem”.**  Projekt realizowany jest przez Fundację Burdąg, M-O-S-S i jest współfinansowany przez Program Erasmus+.

*https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=studencki-punkt-widzenia%2Fteatr-tak-bardzo

**https://nowyteatr.org/pl/kalendarz/trening-umiejetnosci-miekkich-poprzez-ruch

Linki

Strona projektu

Bridging the Gap - Strona Główna

 

Media społecznościowe

Facebook

Twitter

Logo projektu

Logo BtG

Finansowanie

Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria